logo

Öppet forum

Söndag 17 april 2016 arrangerades en eftermiddag för allmänheten i gamla idrottshallen på Älvstrandens Bildningscentrum. Cirka 90 deltagare bidrog med sina tankar och åsikter om vår kommun och framtid.

Hur vill vi att Hagfors kommun ska vara i framtiden och hur skapar vi det tillsammans?

Det var temat för dagen. Efter några inledande ord från Urban Nordlander från region Värmland fick de deltagare som ville sätta upp ämnen på agendan. Sammanlagt kom 18 ämnen upp för diskussioner. Hagfors är bäst i Sverige för flyktingar, hur vi kan bli fler i kommunen, äldreomsorgen och seniorboenden, våra unga är vår framtid, solskyddade lekplatser, idrottshall i Ekshärad, besöksnäringen och bevarandet av Råda skola som skapar en levande bygd är några exempel.

Resten av öppet forum delades sedan upp på två diskussionspass där alla fritt fick välja mellan de uppsatta ämnena. De olika ämnena diskuterades ivrigt och engagerat av både stora och mindre grupper. En kreativ fikapaus kan man beskriva upplägget för denna typ av diskussionsforum. För att öka kreativiteten serverade WB Bowling även god fika under hela tiden. Förutom att diskutera och dricka kaffe fick varje grupp också i uppdrag att skriva en rapport för att presentera sina diskussioner. Efter alla diskussioner var klara sattes alla rapporter upp på väggarna. Nu fick de närvarande sex stycken små röda klisterlappar för att välja de ämnen just de tyckte var viktigast under dagen.

Dagen avslutades med en möjlighet för deltagarna att både berätta om idéer till initiativ de hade fått under dagen och slutligen vad man hade tyckt om upplägg och hela öppet forum. Det var en engagerad, inspirerad och entusiastisk skara Hagforsbor som lämnade Älvstranden Bildningscentrum på söndagseftermiddagen, med förhoppningar om en positiv gemensam framtid.

– Jag vill rikta ett stort tack till alla som kom igår. På det öppna forumet så var det alla som var där som gjorde jobbet och diskuterade sina hjärtefrågor. Alla med målsättningen att utveckla hela vår kommun. Det finns så mycket kreativitet och konstruktivitet och vi har fått en positiv start på arbetet, säger Christoffer Branzén, projektledare för framtagandet av Hagforsstrategin.

Här hittar du den återkoppling och sammanställning Pdf, 3.4 MB, öppnas i nytt fönster. som skickades till alla deltagare och anmälda.

Öppet forum

Sidansvarig

Senast ändrad