Hjälptjänster

logo

Folkomröstning Råda skola 2016

Söndag 13 november 2016 genomfördes en folkomröstning i frågan om vilken skolform det ska finnas i Råda. Nedan ser du resultatet av den. Här hittar du också bakgrundsfakta om vad som hänt i ärendet, bland annat kommunens egna utredning, en extern utredning samt Råda Föräldragrupps sammanställning. Dokumenten hittar du i högerspalten om du surfar via en dator eller längst ner på sidan om du är inne via en mobil enhet.

Valresultat onsdag 16 november

Jag förordar en F-6 skola: 3157 röster
Jag förordar en F-3 skola: 350 röster
Jag avstår: 50 röster

Summa röster totalt: 3557 röster

Valdeltagande total i procent: 36.41 %

Här hittar du en sammanställning på valresultatet.PDF (pdf, 188.2 kB)


Vad händer efter folkomröstningen?

Beslut kommer att tas först av kommunstyrelsen som har ett extrainsatt möte fredag förmiddag 18 november. Här tas bara frågan om Råda skola upp, samma ärende (Dnr KS 2016/209, § 39 F-3 skola i Råda samt nybyggnation) som blev återremitterad på kommunfullmäktige 2016.05.30. Kommunstyrelsens förslag till beslut går sedan vidare till kommunfullmäktige för ett slutgiltigt beslut på deras sammanträde måndag 28 november. Vad kommunstyrelsen beslutar på fredagens möte kommer vi att skriva en nyhet om efter att protokollet direktjusterats samma dag.

Vad här hänt i ärendet?
Kommunfullmäktige beslutade 2014-06-23 i investeringsbudget för 2015 att investera 3 miljoner kronor för upprustning i Råda skola. För att ta reda på hur pengarna skulle användas bjöd man under våren 2015 in till två träffar med allmänhet i Råda. Politiken har även haft några möten med en föräldragrupp från Råda.

Under den första av två träffarna som kommunen bjöd in till diskuterades vad man skulle göra med de 3 miljonerna som kommunfullmäktige beslutade om 2014. Där kom förslaget på en nybyggd F-3-skola fram utifrån några aspekter som man tyckte var viktiga för skolan, där lärmiljöer var en stor punkt. Tjänstemän i skolledningen tog då fram ett förslag på uppdrag av politiken och utgick ifrån bland annat de aspekter deltagarna tyckte var viktiga.

Politiken gick sedan efter medborgarträffarna samt skolans utredning på linjen om en F-3 skola. Fram till kommunstyrelsens möte den 17 maj var förslaget till beslut att bygga en ny F-3 skola i Råda, men nu med en budget på 11.5 miljon kronor istället för 3 miljoner.

I maj lämnades också en namnlista med ungefär 3000 namn in till kommunen som krävde en folkomröstning i frågan. Kommunfullmäktige beslutade på sitt sammanträde 30 maj att en folkomröstning ska genomföras. Utöver det beslutade man också om en återremiss i skolfrågan, det vill säga att man sköt upp beslutet för framtiden, för att kunna ge någon i uppdrag att göra en extern utredning om vilken skolform det ska finnas i Råda. Den rapporten presenterades för kommunstyrelsen och skolledningen 17 oktober.

Varför har vi genomfört en kommunal folkomröstning?
En kommunal folkomröstning genomfördes för att röstberättigade medborgare i Hagfors kommun har väckt förslaget i just denna fråga. Detta kallas också ett folkinitiativ och ger medborgare möjlighet att påverka politiker även mellan de allmänna val som genomförs var fjärde år. En kommunal folkomröstning är rådgivande och fungerar som ett stöd och underlag för kommunfullmäktiges slutgiltiga beslut i frågan. Precis som i vanliga val är det viktigt att du gör din röst hörd.

Läs mer här om vad en kommunal folkomröstning innebär.öppnas i nytt fönster

Sidansvarig

Senast ändrad

2017-11-02

KONTAKT

0563-185 00
Måndag-fredag 08.00-16.00
Lunchstängt 12.00-13.00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se