Hjälptjänster

logo

Detaljplaner

Här publiceras antagningshandlingar för detaljplaner.

detaljplaner

Granskningshandlingar Primusparkeringen

Underrättelse om granskningPDF (pdf, 173.8 kB)

Inbjudan till granskningPDF (pdf, 172.8 kB)

InnehållsförteckningPDF (pdf, 69.7 kB)

KS-beslut § 66 2019-06-10 att godkänna handlingar för granskningPDF (pdf, 1.9 MB)

Planbeskrivning 2019-05-17 inkl behovsbedömning och geotekniskt PMPDF (pdf, 2.9 MB)

Plankarta A3-L 2019-05-17PDF (pdf, 208.2 kB)

Samrådsredogörelse reviderad 2019-05-20PDF (pdf, 622.4 kB)

 

Tidigare beslutade planhandlingar samt beslut finner du längre ner på sidan (Samrådshandlingar detaljplan Primusparkeringen)

 

Lagakraftvunna planhandlingar detaljplan Cirkusplatsen

Härmed informerar Hagfors kommun att Detaljplan Cirkusplatsen (Hagfors 2:194 m fl) Hagfors kommun, har vunnit laga kraft den 7 maj 2019.

Detaljplanen har översänts till Länsstyrelsen och Lantmäteriet enligt 5 kap 32 § plan- och bygglagen för arkivering och registrering. Här redovisas den laga kraftvunna detaljplanen (planbeskrivning, plankarta och laga kraftbevis). Fullständiga planhandlingar arkiveras även hos Hagfors kommun.

Laga kraftbevisPDF (pdf, 3.4 MB)

Plankarta 2019-05-07PDF (pdf, 1.3 MB)

Planbeskrivning 2019-05-07PDF (pdf, 2.7 MB)


Lagakraftvunna planhandlingar detaljplan Bryggan

Innehållsförteckning - laga kraft vunnen detaljplanPDF (pdf, 68.6 kB)

Lagakraftbevis 2019-04-18PDF (pdf, 5.8 MB)

Planbeskrivning DP BrygganPDF (pdf, 2.2 MB)

Plankarta A3-LPDF (pdf, 212 kB)

Grundkarta A3-LPDF (pdf, 176.4 kB)

FastighetsförteckningPDF (pdf, 18.8 kB)

Behovsbedömning 2014-05-19PDF (pdf, 1.7 MB)

Granskningsutlåtande II 2019-02-18PDF (pdf, 471.5 kB)

Granskningsutlåtande I 2018-10-23PDF (pdf, 732.3 kB)

Samrådsredogörelse 2014-05-19PDF (pdf, 544.9 kB)


Lagakraftvunna planhandlingar detaljplan kvarteret Cykeln

Innehållsförteckning - lagakrafthandlingarPDF (pdf, 90 kB)

Lagakraftbevis 2019-03-21, med KF beslut §8 2019-02-25 samt Länsstyrelsens beslut att inte pröva KF beslut att anta detaljplanenPDF (pdf, 593 kB)

Planbeskrivning DP kv. Cykeln, laga kraftPDF (pdf, 4.3 MB)

Plankarta DP kv. Cykeln A1, laga kraftPDF (pdf, 235.6 kB)

FastighetsförteckningPDF (pdf, 18.8 kB)

13007374 Kv Cykeln 2 PM buller, 20181213PDF (pdf, 1.1 MB)

PM trafikbullerutredning Cykeln 1, 20180112PDF (pdf, 1.6 MB)

Bilaga Illustration exempel Cykeln 1PDF (pdf, 19.2 MB)

Bilaga Illustration exempel Cykeln 2 o 1PDF (pdf, 16.3 MB)

Behovsbedömning 20170125 med tekn PM geoteknikPDF (pdf, 240.4 kB)

Grundkarta A2PDF (pdf, 212.9 kB)

Samrådsredogörelse 2018-04-16PDF (pdf, 1.3 MB)

Granskningsutlåtande 2018-12-10PDF (pdf, 556.5 kB)


Upplysningar om planen lämnas av Hagfors kommun via 0563-185 00 (växel).

Planen har upprättas med standardförfarande enligt plan- och bygglagen (PBL) 2010:900.


Sidansvarig

Senast ändrad

2019-06-19

KONTAKT

Måndag-torsdag 8.00–17.00
Fredag 8.00–16.00
0563-185 00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se