logo

Framtidsarvet 2016

Framtidsarvet ska lyfta fram goda förebilder

Framtidsarvets stipendiater 2016

De första två stipendiaterna för året, Ingalill Lindgren och Tomas Pettersson, firades på nationaldagen.

Motiveringar

Ingalill Lindgren
Blå färg: vatten, hjälpsamhet
Synonymer: godhet, uppoffrande, beredvillig, vänlig, tillmötesgående

Vår blå stipendiat är en person, ett företag eller en förening som visat sig vara en utmärkt ambassadör för Hagfors kommun via sin vänliga inställning eller sitt ideella arbete.

Vi lever i tider av förändring, tider som ställer krav på oss som medmänniskor. Människor lämnar sina hem, några få av dem kommer till vår bygd för trygghet och återhämtning. Några har förlorat mycket, kanske till och med allt. Ingalill erbjuder det finaste som finns - sin vänskap.

Ingalills pensionärs-passion att bistå sina medmänniskor känner inga gränser. Hon bjuder på sina kunskaper och på sig själv. Hennes vänlighet uppskattas överallt, och hon talar gärna om vilken förmån hon har, som får umgås med våra nya kommuninvånare. Hennes kontakter utvecklas till ofta mentorskap och ibland till och med vänskap.

En värdig representant för hjälpsamhet och Framtidsarvet 2016.

 

Tomas Pettersson
Gul färg: Eld och glöd
Synonymer: intensitet, lidelse, entusiasm, bravur

Vår gula stipendiat är en person, ett företag eller en förening som med större intensitet och entusiasm än andra driver sina idéer, genomför sina evenemang eller lyckats bättre än andra inom sitt gebit.

Tomas Pettersson är en god representant för den ideella idéburna rörelsen som betyder så mycket för så många. Tomas starka engagemang som tränare och som förkämpe för bandysporten får hela föreningen att drivas mot gemensamma mål. Tomas får genom sin ledarstil barn och unga att tro på sig själva. Tomas har satt en värdegrund där alla får spela, alla uppmuntras att göra sitt bästa och utvecklas tillsammans med andra. Det stora engagemanget har lagt grunden för ett ungdomslag i hård konkurrens mot andra sporter. Tomas är en mycket uppskattad ledare både bland aktiva och funktionärer. En god ledare med ett stort hjärta i en liten sport.

En värdig representant för glöd och Framtidsarvet 2016.

************************************************************************

I samband med Rådadagen passade Hagfors kommun på att uppvakta
Hemgården AB med ett Framtidsarvsstipendium, årets tredje.

Grön färg: hantverksskicklighet
Synonymer: förmåga, färdighet, kompetens, kunnighet, erfarenhet

Motiveringen:
Hemgården AB i Råda är företaget som vinner medaljer i Chark-SM och är svenska mästare i Snickarkorv. Kärleken till hantverket går inte att ta miste på. Med stor kunskap och kvalitetskänsla har produktionen utvecklats ur traditionellt svenskt hantverk till excellens.

Att låta hantverk ta tid är avgörande när man vill vara bäst. Den bästa råvaran och den höga kötthalten av svenskt förädlas till goda och högkvalitativa kött- och charkprodukter. Före rökning rimsaltas allt enligt traditionella recept och metoder för att gå vidare till traditionell kall- eller varmrökning.

Hemgårdens produkter avnjuts i skolmatsalar, lunchserveringar och kvällsrestauranger. Gediget hantverket leder till stolthet, stolthet smittar av sig. Hemgården är en värdig representant för hantverksskicklighet och Framtidsarvet 2016.

Björn Ytterberg, representant från näringslivet och kommunalråd Åsa Johansson (S) delade ut blommor och diplom till fabrikschef Christer Halvardsson och några av Hemgården AB:s personal

************************************************************************

I samband med Hagforsyrans andra dag i Uddeholm passade Hagfors kommun på att uppvakta Claes-Henrik och Brittmari Engström med årets fjärde Framtidsarvsstipendium.

Brun färg: ödmjukhet
Synonymer: anspråkslöshet, blygsamhet, vördnad, fromhet

Motiveringen:
Claes-Henrik och Brittmari Engström är goda representanter för det ideella engagemangets betydelse för samhällsutveckling.

Med framsynthet och uthållighet har paret Engström lett utbyggnaden av fiber i Uddeholm. Claes-Henrik och Brittmari har i all anspråkslöshet drivit fiberprojektet framåt från att knacka dörr för att väcka intresse till att följa upp att allt fungerar. Många gånger är det den lågmälda och stilla uthålligheten som till slut är avgörande för förändring och utveckling, inte alltid det bullriga och forcerade.

Claes-Henrik och Brittmari representerar den enskilda människans kraft att förändra utan att göra anspråk på medaljer och bekräftelse.

Claes-Henrik och Brittmari är värdiga representanter för ödmjukhet och Framtidsarvet 2016.

Stipendiaterna Claes-Henrik och Brittmarie Engström tillsammans med Utvecklingschef Lars Nyborg och kommunalråd Åsa Johansson

Stipendiaterna Claes-Henrik och Brittmarie Engström tillsammans med Utvecklingschef Lars Nyborg och kommunalråd Åsa Johansson

************************************************************************

 I samband med Hagforsyrans tredje dag passade Hagfors kommun på att uppvakta Anders Olsson med ett Framtidsarvsstipendium. Anders hade precis innan stipendieutdelning vunnit herrklassen i simningen som arrangerades i samband med Hagforsyrans klassiker, och visade verkligen att han är en värdig representant för järnvilja.

Röd färg: järnvilja
Synonymer: stark och okuvlig, ambition, framåtanda, energi, vilja, mod

Motiveringen:
Anders Olsson har modet att ständigt utmana sig själv, att ta sig an uppgifter som många skulle anse orealistiska. Med gränslös vilja vänder Anders svårigheter till något positivt – utmaningar är till för att övervinnas, hinder är problem bara om man tillåter det.

Järnmannen från Hagfors har trotsat fysikens lagar om och om igen. Ingen utmaning är för svår. För att leva efter den devisen krävs en järnvilja av ofantliga proportioner.

Anders ödmjukhet inför livet och sina medmänniskor gör om möjligt ännu större intryck än de idrottsliga prestationerna. Anders förmedlar sitt budskap med stort engagemang och med lika stort intresse förmår han lyssna, ta in intryck och själv bli inspirerad.

För Järnmannen från Hagfors är ingenting omöjligt. En värdig representant för järnvilja och Framtidsarvet 2016

Anders Olsson framtidsarvet

Anders Olsson tillsammans med kommunalråd Åsa Johansson och utvecklingschef Lars Nyborg

 

Enskildas handlingskraft och goda föredömen är det som formar – och har format – vår bygd. Förebilder vars insatser ger oss ett friskt näringsliv, ett aktivt föreningsliv och en fungerande välfärd.

Framtidsarvet är en årligen återkommande aktivitet som syftar till att lyfta fram några av alla de förebilder vars osjälviska sätt, hårda arbete, goda affärsidéer eller framtidsvisioner ger livskraft och utveckling åt medborgarna i Hagfors kommun. Framtidsarvet syftar också till att lägga grunden för ett starkt, givande och aktivt samarbete mellan lokala företag, föreningar och Hagfors kommun.

Slutligen ska Framtidsarvet arbeta för att förmedla en positiv bild av Hagfors kommun till dess medborgare och övriga invånare i regionen via såväl media som interna och officiella nätverk.


Processen
Vem som helst har rätt att nominera kandidater till Framtidsarvet.
Efter nomineringsperiodens slut väljer en jury ut en kandidat för varje färg/egenskap. Stipendiaterna uppmärksammas på olika sätt under året.


Nominering och nomineringsperiod
Din nominering ska innehålla

  • namn och kontaktuppgifter till din kandidat
  • namn och kontaktuppgifter till dig
  • en motivering, där det framgår tydligt varför du tycker att din kandidat ska få stipendiet och till vilken färg/egenskap din nominering hör.

Nomineringsprocessen avslutas 15 april.

Här är listan på alla som nominerats 2016

Robin Anttonen, innebandy
Rosa Carlbrink, ordförande i Kvinnojouren Duvkullan Hagfors-Munkfors
Kiki Engström, Wanjas Leksaker AB
Claes-Henrik och Brittmarie Engström, fiber-eldsjälar i Uddeholm
Lennart Finnkvist, uppskattad medmänniska
Hagfors Minnesmuseum/Monica Zetterlundmuséet
Hemgården AB i Råda
Cecilia Johnsson, miljöchef Uddeholms AB
Ingalill Lindgren, ideellt engagerad i flyktingmottagning
Föräldrakooperativet Målargården i Uddeholm
Hans Mallwitz, entreprenör inom besöksnäringen
Anders Olsson, paralympier
Tomas Pettersson, bandy
Stig Sonebrink, Uddeholmsladan
Sofie Skoog, friidrottare
Sun Dance Ranch, westernranch och besöksmål
Peter Åkerström, polis

Vad händer nu?
Urvalsgruppen ska ta fram fem stipendiater bland alla nominerade.
Stipendiaterna kommer att uppmärksammas i samband med större evenemang under sommaren.


Urvalskriterier
De fem elementen som Hagfors historia vilar på är metall, eld, trä, jord och vatten. I Hagfors har trä varit skogens guld sedan urminnes tider. I mer än 150 år flottade vi vårt timmer på Klarälven. Svedjebränning och kolmilor har varit lika betydelsefulla som senare tiders smältugnar och kunskaper kring järn och andra metaller. Detta är vi stolta över och vi har valt att symbolisera de fem elementen med fem färger.

I Framtidsarvet kopplar vi ett värdeord till varje färg. Varje år utses en stipendiat per färg/värdeord. Stipendiaterna bidrar till, utifrån våra värdeord, att göra Hagfors kommun till en bättre plats.


Färger och egenskaper

Röd - metall - järnvilja
Synonymer: stark och okuvlig, ambition, framåtanda, energi, vilja, mod
Vår röda stipendiat är en person, ett företag eller en förening som vill framåt, som harenergi och som aldrig ger upp, oavsett hur stora motgångarna är. Ambitionen att lyckas och modet att genomföra nya idéer är andra egenskaper som vår stipendiat kan ha.

Tidigare stipendiater
Hagforsbadet
Destination Värmullsåsen
Anders Brokvist/Ismael Ataria
Björn Elfgren

Gul - eld - glöd
Synonymer: intensitet, lidelse, entusiasm, bravur
Vår gula stipendiat är en person, ett företag eller en förening som med större intensitet och entusiasm än andra driver sina idéer, genomför sina evenemang eller lyckats bättre än andra inom sitt gebit.

Tidigare stipendiater
Janne Nordmark, ICA Indianen
Bengt Pettersson
HIBS, HIF och Hagfors innebandygymnasium
Skoga-Ekshärads skytteförening

Grön - trä - hantverksskicklighet
Synonymer: förmåga, färdighet, kompetens, kunnighet, erfarenhet
Vår gröna stipendiat är en person, ett företag eller en förening som utmärker sig genom sina kunskaper och sin kompetens.

Tidigare stipendiater
Annabeth och Ulf Hallin, Gustavalax
Lars Gustavsson, Höjebagarn
Jenny Melberg
Anders Lindgren

Brun - jord - ödmjukhet
Synonymer: anspråkslöshet, blygsamhet, vördnad, fromhet
Vår bruna stipendiat är en person, ett företag eller en förening som inte hörs och syns, och ska uppmärksammas för att göra stordåd lite i skymundan

Tidigare stipendiater
Chantal Scheilen-Kågström
Jonas och Ulrika Åhström
Margareta Hagelberg
Melat Berisha

Blå - vatten - hjälpsamhet
Synonymer: godhet, uppoffrande, beredvillig, vänlig, tillmötesgående
Vår blå stipendiat är en person, ett företag eller en förening som visat sig vara enutmärkt ambassadör för Hagfors kommun via sin vänliga inställning eller sitt ideella arbete.

Tidigare stipendiater
Kristoffer Henriksson
Hagfors Julänglar
Elms Byggnadsfirma AB
Ekshärads slalomklubb

Sidansvarig

Senast ändrad

KONTAKT

0563–185 00
Måndag–fredag 08.00–16.00
Lunchstängt 12.00–13.00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se

Följ Hagfors kommun på facebook.