Hjälptjänster

logo

Protokoll 2020

Offentlighets- och sekretesslagen Där protokollet innehåller sekretessbelagda uppgifter har texten i protokollet ersatts med uppgiften sekretessärende. Lagens syfte är att skydda enskild persons integritet.

GDPR (Dataskyddsförordningen) Där protokollet innehåller uppgifter som ska skyddas enligt dataskyddsförordningen har texten ersatts med uppgiften skyddande av personuppgift. Lagens syfte är att skydda enskild persons integritet.

Protokoll 2020

Kommunfullmäktige

2020-04-28 - Inställt

2020-03-03PDF (pdf, 408.6 kB)

2020-02-24PDF (pdf, 378.9 kB)

2020-01-27PDF (pdf, 388.7 kB)


Kommunstyrelsen

2020-05-11PDF (pdf, 696 kB)

2020-04-14PDF (pdf, 433.8 kB)

2020-03-09PDF (pdf, 437.5 kB)

2020-02-10PDF (pdf, 399.9 kB)

2020-01-13PDF (pdf, 460.5 kB)


Kommunledningsutskottet

2020-04-28PDF (pdf, 598.6 kB)

2020-03-31PDF (pdf, 543.2 kB)

2020-02-25PDF (pdf, 460.8 kB)

2020-01-28PDF (pdf, 405.8 kB)


Barn- och bildningsutskottet

2020-04-28PDF (pdf, 45.7 kB)

2020-03-31PDF (pdf, 58.6 kB)

2020-02-25PDF (pdf, 40.6 kB)

2020-01-28PDF (pdf, 50.8 kB)


Individ- och omsorgsutskottet

2020-05-12PDF (pdf, 306.9 kB)

2020-04-27PDF (pdf, 361 kB)

2020-04-20PDF (pdf, 313.2 kB)

2020-03-30PDF (pdf, 341.2 kB)

2020-02-24PDF (pdf, 328.8 kB)

2020-01-27PDF (pdf, 336.6 kB)


Miljö- och byggnämnden

2020-04-23PDF (pdf, 69 kB)

2020-02-20PDF (pdf, 56.7 kB)

2020-01-23PDF (pdf, 47.9 kB)


ValnämndenSidansvarig

Senast ändrad

2020-05-26

KONTAKTUPPGIFTER

  Kommunsekreterare samt dataskyddsombud
  Helena Granlund
  0563-188 53

  Förvaltningssekreterare barn- och bildningsutskottet
  Eva Pettersson
  0563-186 60

  Förvaltningssekreterare individ- och omsorgsutskottet
  Malin Qvicker
  0563-185 79

  Nämndsekreterare kommunledningsutskottet
  Ingela Axelsson
  0563-185 70
  ingela.axelsson@hagfors.se

  Miljö- och byggsekreterare
  Anneli Svensson
  0563-188 50
  miljo.bygg@hagfors.se

  Arkivansvarig
  0563-18500

  E-post till Hagfors kommun: kommun@hagfors.se

  KONTAKT

  Måndag-torsdag 8.00–17.00
  Fredag 8.00–16.00
  0563-185 00

  Dalavägen 10
  683 80 Hagfors
  kommun@hagfors.se