Hjälptjänster

logo

Protokoll 2020

Offentlighets- och sekretesslagen Där protokollet innehåller sekretessbelagda uppgifter har texten i protokollet ersatts med uppgiften sekretessärende. Lagens syfte är att skydda enskild persons integritet.

GDPR (Dataskyddsförordningen) Där protokollet innehåller uppgifter som ska skyddas enligt dataskyddsförordningen har texten ersatts med uppgiften skyddande av personuppgift. Lagens syfte är att skydda enskild persons integritet.

Protokoll 2020

Kommunfullmäktige

2020-01-27PDF (pdf, 388.7 kB)


Kommunstyrelsen

2020-02-10PDF (pdf, 399.9 kB)

2020-01-13PDF (pdf, 460.5 kB)


Kommunledningsutskottet

2020-01-28PDF (pdf, 405.8 kB)


Barn- och bildningsutskottet

2020-01-28PDF (pdf, 50.8 kB)


Individ- och omsorgsutskottet

2020-01-27PDF (pdf, 336.6 kB)


Miljö- och byggnämnden

2020-01-23PDF (pdf, 47.9 kB)


ValnämndenSidansvarig

Senast ändrad

2020-02-12

KONTAKTUPPGIFTER

Kommunsekreterare samt dataskyddsombud
Helena Granlund
0563-188 53

Förvaltningssekreterare barn- och bildningsutskottet
Eva Pettersson
0563-186 60

Förvaltningssekreterare individ- och omsorgsutskottet
Malin Qvicker
0563-185 79

Nämndsekreterare kommunledningsutskottet
Ingela Axelsson
0563-185 70
ingela.axelsson@hagfors.se

Miljö- och byggsekreterare
Anneli Svensson
0563-188 50
miljo.bygg@hagfors.se

Arkivansvarig
0563-18500

E-post till Hagfors kommun: kommun@hagfors.se

KONTAKT

Måndag-torsdag 8.00–17.00
Fredag 8.00–16.00
0563-185 00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se