Hjälptjänster

logo

Protokoll 2016

Offentlighets- och sekretesslagen Där protokollet innehåller sekretessbelagda uppgifter har texten i protokollet ersatts med uppgiften sekretessärende. Lagens syfte är att skydda enskild persons integritet.

Personuppgiftslagen Där protokollet innehåller uppgifter som ska skyddas enligt personuppgiftslagen har texten ersatts med uppgiften utelämnade uppgifter enligt personuppgiftslagen. Lagens syfte är att skydda enskild persons integritet.

Kommunfullmäktige

2016-12-19PDF (pdf, 268.4 kB)

2016-11-28PDF (pdf, 307.7 kB)

2016-10-31PDF (pdf, 333.4 kB)

2016-09-26 inställt möte

2016-08-29PDF (pdf, 210 kB)

2016-06-27PDF (pdf, 248.4 kB)

2016-05-30PDF (pdf, 179.8 kB)

2016-04-25PDF (pdf, 228.5 kB)

2016-03-29PDF (pdf, 230.8 kB)

2016-02-29PDF (pdf, 151.5 kB)

2016-02-01 inställt möte

Kommunstyrelsen

2016-12-05PDF (pdf, 276.5 kB)

2016-11-18PDF (pdf, 186.3 kB)

2016-11-14PDF (pdf, 380.5 kB)

2016-10-17PDF (pdf, 276.4 kB)

2016-09-12PDF (pdf, 394.4 kB)

2016-08-15PDF (pdf, 257.8 kB)

2016-06-13PDF (pdf, 343.9 kB)

2016-05-16PDF (pdf, 303.8 kB)

2016-04-11PDF (pdf, 369.4 kB)

2016-03-14PDF (pdf, 279.3 kB)

2016-02-15PDF (pdf, 489 kB)

2016-01-18PDF (pdf, 272.2 kB)

Kommunledningsutskottet

2016-12-19 inställt möte

2016-11-28PDF (pdf, 186.3 kB)

2016-10-31PDF (pdf, 243.1 kB)

2016-09-26PDF (pdf, 181 kB)

2016-08-29PDF (pdf, 225.2 kB)

2016-06-27PDF (pdf, 187.8 kB)

2016-05-30PDF (pdf, 297.9 kB)

2016-04-25PDF (pdf, 202.9 kB)

2016-03-29PDF (pdf, 190.6 kB)

2016-02-29 inställt möte

2016-02-01PDF (pdf, 207.4 kB)

Barn-och bildningsutskottet

2016-12-20PDF (pdf, 287.6 kB)

2016-11-22PDF (pdf, 247.9 kB)

2016-10-04PDF (pdf, 195.9 kB)

2016-08-30PDF (pdf, 194.2 kB)

2016-06-28PDF (pdf, 198.6 kB)

2016-05-31PDF (pdf, 193.2 kB)

2016-05-03PDF (pdf, 208.9 kB)

2016-03-30PDF (pdf, 213.9 kB)

2016-03-01PDF (pdf, 216.6 kB)

2016-02-02PDF (pdf, 185.1 kB)

Individ- och omsorgsutskottet

2016-12-19PDF (pdf, 48.9 kB)

2016-11-28PDF (pdf, 57.7 kB)

2016-10-31PDF (pdf, 65.5 kB)

2016-09-26PDF (pdf, 48.8 kB)

2016-08-29PDF (pdf, 75.1 kB)

2016-06-27PDF (pdf, 56.4 kB)

2016-05-30PDF (pdf, 67.5 kB)

2016-04-25PDF (pdf, 63.3 kB)

2016-03-29PDF (pdf, 65.3 kB)

2016-02-29PDF (pdf, 31.7 kB)

2016-02-01PDF (pdf, 51.1 kB)

Miljö- och byggnämnden

2016-12-15PDF (pdf, 53.8 kB)

2016-10-27PDF (pdf, 76.8 kB)

2016-08-25PDF (pdf, 67.4 kB)

2016-06-23PDF (pdf, 70.7 kB)

2016-05-19PDF (pdf, 70.6 kB)

2016-04-28PDF (pdf, 78.2 kB)

2016-03-24PDF (pdf, 95.6 kB)

2016-01-28PDF (pdf, 59.8 kB)

Samhällsbyggnadsutskottet

2016-11-22PDF (pdf, 664.6 kB)

2016-11-01PDF (pdf, 563.9 kB)

2016-10-04PDF (pdf, 689.9 kB)

2016-08-30PDF (pdf, 670 kB)

2016-05-31PDF (pdf, 672 kB)

2016-05-03PDF (pdf, 638.5 kB)

2016-03-30PDF (pdf, 699.6 kB)

2016-03-01PDF (pdf, 709.8 kB)

2016-02-02PDF (pdf, 947.1 kB)

Valnämnden

2016-11-16PDF (pdf, 270.1 kB)

2016-10-12PDF (pdf, 254.1 kB)

2016-08-16PDF (pdf, 194.7 kB)

2016-06-27PDF (pdf, 176.5 kB)

2016-06-16PDF (pdf, 202.2 kB)

2016-06-08PDF (pdf, 174.7 kB)

Sidansvarig

Senast ändrad

KONTAKT

0563–185 00
Måndag–fredag 08.00–16.00
Lunchstängt 12.00–13.00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se