logo

Protokoll 2016

Offentlighets- och sekretesslagen Där protokollet innehåller sekretessbelagda uppgifter har texten i protokollet ersatts med uppgiften sekretessärende. Lagens syfte är att skydda enskild persons integritet.

Personuppgiftslagen Där protokollet innehåller uppgifter som ska skyddas enligt personuppgiftslagen har texten ersatts med uppgiften utelämnade uppgifter enligt personuppgiftslagen. Lagens syfte är att skydda enskild persons integritet.

Kommunfullmäktige

2016-12-19 Pdf, 268.4 kB, öppnas i nytt fönster.

2016-11-28 Pdf, 307.7 kB, öppnas i nytt fönster.

2016-10-31 Pdf, 333.4 kB, öppnas i nytt fönster.

2016-09-26 inställt möte

2016-08-29 Pdf, 210 kB, öppnas i nytt fönster.

2016-06-27 Pdf, 248.4 kB, öppnas i nytt fönster.

2016-05-30 Pdf, 179.8 kB, öppnas i nytt fönster.

2016-04-25 Pdf, 228.5 kB, öppnas i nytt fönster.

2016-03-29 Pdf, 230.8 kB, öppnas i nytt fönster.

2016-02-29 Pdf, 151.5 kB, öppnas i nytt fönster.

2016-02-01 inställt möte

Kommunstyrelsen

2016-12-05 Pdf, 276.5 kB, öppnas i nytt fönster.

2016-11-18 Pdf, 186.3 kB, öppnas i nytt fönster.

2016-11-14 Pdf, 380.5 kB, öppnas i nytt fönster.

2016-10-17 Pdf, 276.4 kB, öppnas i nytt fönster.

2016-09-12 Pdf, 394.4 kB, öppnas i nytt fönster.

2016-08-15 Pdf, 257.8 kB, öppnas i nytt fönster.

2016-06-13 Pdf, 343.9 kB, öppnas i nytt fönster.

2016-05-16 Pdf, 303.8 kB, öppnas i nytt fönster.

2016-04-11 Pdf, 369.4 kB, öppnas i nytt fönster.

2016-03-14 Pdf, 279.3 kB, öppnas i nytt fönster.

2016-02-15 Pdf, 489 kB, öppnas i nytt fönster.

2016-01-18 Pdf, 272.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Kommunledningsutskottet

2016-12-19 inställt möte

2016-11-28 Pdf, 186.3 kB, öppnas i nytt fönster.

2016-10-31 Pdf, 243.1 kB, öppnas i nytt fönster.

2016-09-26 Pdf, 181 kB, öppnas i nytt fönster.

2016-08-29 Pdf, 225.2 kB, öppnas i nytt fönster.

2016-06-27 Pdf, 187.8 kB, öppnas i nytt fönster.

2016-05-30 Pdf, 297.9 kB, öppnas i nytt fönster.

2016-04-25 Pdf, 202.9 kB, öppnas i nytt fönster.

2016-03-29 Pdf, 190.6 kB, öppnas i nytt fönster.

2016-02-29 inställt möte

2016-02-01 Pdf, 207.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Barn-och bildningsutskottet

2016-12-20 Pdf, 287.6 kB, öppnas i nytt fönster.

2016-11-22 Pdf, 247.9 kB, öppnas i nytt fönster.

2016-10-04 Pdf, 195.9 kB, öppnas i nytt fönster.

2016-08-30 Pdf, 194.2 kB, öppnas i nytt fönster.

2016-06-28 Pdf, 198.6 kB, öppnas i nytt fönster.

2016-05-31 Pdf, 193.2 kB, öppnas i nytt fönster.

2016-05-03 Pdf, 208.9 kB, öppnas i nytt fönster.

2016-03-30 Pdf, 213.9 kB, öppnas i nytt fönster.

2016-03-01 Pdf, 216.6 kB, öppnas i nytt fönster.

2016-02-02 Pdf, 185.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Individ- och omsorgsutskottet

2016-12-19 Pdf, 48.9 kB, öppnas i nytt fönster.

2016-11-28 Pdf, 57.7 kB, öppnas i nytt fönster.

2016-10-31 Pdf, 65.5 kB, öppnas i nytt fönster.

2016-09-26 Pdf, 48.8 kB, öppnas i nytt fönster.

2016-08-29 Pdf, 75.1 kB, öppnas i nytt fönster.

2016-06-27 Pdf, 56.4 kB, öppnas i nytt fönster.

2016-05-30 Pdf, 67.5 kB, öppnas i nytt fönster.

2016-04-25 Pdf, 63.3 kB, öppnas i nytt fönster.

2016-03-29 Pdf, 65.3 kB, öppnas i nytt fönster.

2016-02-29 Pdf, 31.7 kB, öppnas i nytt fönster.

2016-02-01 Pdf, 51.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Miljö- och byggnämnden

2016-12-15 Pdf, 53.8 kB, öppnas i nytt fönster.

2016-10-27 Pdf, 76.8 kB, öppnas i nytt fönster.

2016-08-25 Pdf, 67.4 kB, öppnas i nytt fönster.

2016-06-23 Pdf, 70.7 kB, öppnas i nytt fönster.

2016-05-19 Pdf, 70.6 kB, öppnas i nytt fönster.

2016-04-28 Pdf, 78.2 kB, öppnas i nytt fönster.

2016-03-24 Pdf, 95.6 kB, öppnas i nytt fönster.

2016-01-28 Pdf, 59.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Samhällsbyggnadsutskottet

2016-11-22 Pdf, 664.6 kB.

2016-11-01 Pdf, 563.9 kB.

2016-10-04 Pdf, 689.9 kB.

2016-08-30 Pdf, 670 kB.

2016-05-31 Pdf, 672 kB, öppnas i nytt fönster.

2016-05-03 Pdf, 638.5 kB, öppnas i nytt fönster.

2016-03-30 Pdf, 699.6 kB, öppnas i nytt fönster.

2016-03-01 Pdf, 709.8 kB, öppnas i nytt fönster.

2016-02-02 Pdf, 947.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Valnämnden

2016-11-16 Pdf, 270.1 kB, öppnas i nytt fönster.

2016-10-12 Pdf, 254.1 kB, öppnas i nytt fönster.

2016-08-16 Pdf, 194.7 kB, öppnas i nytt fönster.

2016-06-27 Pdf, 176.5 kB, öppnas i nytt fönster.

2016-06-16 Pdf, 202.2 kB, öppnas i nytt fönster.

2016-06-08 Pdf, 174.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Sidansvarig

Senast ändrad