Hjälptjänster

logo

Protokoll 2017

Offentlighets- och sekretesslagen Där protokollet innehåller sekretessbelagda uppgifter har texten i protokollet ersatts med uppgiften sekretessärende. Lagens syfte är att skydda enskild persons integritet.

Personuppgiftslagen Där protokollet innehåller uppgifter som ska skyddas enligt personuppgiftslagen har texten ersatts med uppgiften utelämnade uppgifter enligt personuppgiftslagen. Lagens syfte är att skydda enskild persons integritet.

Kommunfullmäktige

2017-12-18PDF (pdf, 322.7 kB)

2017-11-27PDF (pdf, 212.5 kB)

2017-10-30PDF (pdf, 264.7 kB)

2017-09-25PDF (pdf, 336.8 kB)

2017-08-28 inställt möte

2017-06-26PDF (pdf, 237 kB)

2017-05-29PDF (pdf, 229 kB)

2017-04-24PDF (pdf, 206.5 kB)

2017-03-27PDF (pdf, 237.8 kB)

2017-02-27PDF (pdf, 214 kB)

2017-01-30 inställt möte

Kommunstyrelsen

2017-12-04PDF (pdf, 371.8 kB)

2017-11-13PDF (pdf, 298.1 kB)

2017-10-16PDF (pdf, 328.7 kB)

2017-09-11PDF (pdf, 381.9 kB)

2017-08-14PDF (pdf, 254.5 kB)

2017-06-12PDF (pdf, 426.9 kB)

2017-05-15PDF (pdf, 315 kB)

2017-04-10PDF (pdf, 340.8 kB)

2017-03-13PDF (pdf, 251.1 kB)

2017-02-13PDF (pdf, 215.1 kB)

2017-01-16PDF (pdf, 234.7 kB)

Kommunledningsutskottet

2017-12-18PDF (pdf, 173.7 kB)

2017-11-20 inställt möte

2017-10-30PDF (pdf, 200.3 kB)

2017-09-25PDF (pdf, 201.7 kB)

2017-08-28 inställt möte

2017-06-26PDF (pdf, 198.8 kB)

2017-05-29PDF (pdf, 268.3 kB)

2017-04-24PDF (pdf, 208.4 kB)

2017-03-27PDF (pdf, 201.9 kB)

2017-02-27PDF (pdf, 217.3 kB)

2017-01-30PDF (pdf, 187.3 kB)

Barn-och bildningsutskottet

2017-12-19PDF (pdf, 288.7 kB)

2017-11-21 inställt möte

2017-10-31PDF (pdf, 222.3 kB)

2017-09-26PDF (pdf, 183 kB)

2017-08-31PDF (pdf, 187.4 kB)

2017-06-20PDF (pdf, 187 kB)

2017-05-30PDF (pdf, 73.3 kB)

2017-04-18PDF (pdf, 195.8 kB)

2017-03-28PDF (pdf, 253.5 kB)

2017-02-28PDF (pdf, 187.7 kB)

2017-01-31PDF (pdf, 181.4 kB)

Individ- och omsorgsutskottet

2017-12-18PDF (pdf, 49.4 kB)

2017-11-20PDF (pdf, 59 kB)

2017-10-30PDF (pdf, 62.8 kB)

2017-09-25PDF (pdf, 69.4 kB)

2017-08-28PDF (pdf, 88.1 kB)

2017-06-26PDF (pdf, 55.8 kB)

2017-05-29PDF (pdf, 95.7 kB)

2017-04-24PDF (pdf, 74.5 kB)

2017-03-27PDF (pdf, 56.2 kB)

2017-02-27PDF (pdf, 38.2 kB)

2017-01-30PDF (pdf, 43.2 kB)

Miljö- och byggnämnden

2017-12-14PDF (pdf, 41.8 kB)

2017-11-23PDF (pdf, 95.7 kB)

2017-10-26PDF (pdf, 81.5 kB)

2017-09-28PDF (pdf, 80 kB)

2017-08-31PDF (pdf, 71.1 kB)

2017-06-15PDF (pdf, 131.4 kB)

2017-05-18 inställt möte

2017-04-27PDF (pdf, 164.9 kB)

2017-03-30PDF (pdf, 82.1 kB)

2017-02-23PDF (pdf, 51 kB)

2017-01-26 inställt möte

Samhällsbyggnadsutskottet

2017-11-21PDF (pdf, 667 kB)

2017-10-31PDF (pdf, 641.9 kB)

2017-09-26PDF (pdf, 716 kB)

2017-08-29PDF (pdf, 775 kB)

2017-05-30PDF (pdf, 754.8 kB)

2017-04-25PDF (pdf, 629 kB)

2017-03-28PDF (pdf, 712.9 kB)

2017-02-28PDF (pdf, 682.1 kB)

2017-01-31PDF (pdf, 636.2 kB)

Valnämnden

2017-11-07PDF (pdf, 188.5 kB)

Sidansvarig

Senast ändrad

KONTAKT

0563–185 00
Måndag–fredag 08.00–16.00
Lunchstängt 12.00–13.00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se