logo

Protokoll 2018

Offentlighets- och sekretesslagen Där protokollet innehåller sekretessbelagda uppgifter har texten i protokollet ersatts med uppgiften sekretessärende. Lagens syfte är att skydda enskild persons integritet.

GDPR (Dataskyddsförordningen) Där protokollet innehåller uppgifter som ska skyddas enligt dataskyddsförordningen har texten ersatts med uppgiften skyddande av personuppgift. Lagens syfte är att skydda enskild persons integritet.s

Protokoll 2018

Kommunfullmäktige

2018-12-17 Pdf, 366 kB, öppnas i nytt fönster.

2018-11-26 Pdf, 142.6 kB, öppnas i nytt fönster.

2018-10-29 Pdf, 294.6 kB, öppnas i nytt fönster.

2018-10-01 Pdf, 337.8 kB, öppnas i nytt fönster.

2018-06-25 Pdf, 243.1 kB, öppnas i nytt fönster.

2018-05-28 Pdf, 270.3 kB, öppnas i nytt fönster.

2018-04-23 Pdf, 286.1 kB, öppnas i nytt fönster.

2018-03-26 Pdf, 247.6 kB, öppnas i nytt fönster.

2018-02-26 Pdf, 237.4 kB, öppnas i nytt fönster.

2018-01-29 Pdf, 325 kB, öppnas i nytt fönster.

Kommunstyrelsen

2018-12-03 Pdf, 469.3 kB.

2018-11-12 Pdf, 874.9 kB, öppnas i nytt fönster.

2018-10-15 Pdf, 433.6 kB, öppnas i nytt fönster.

2018-09-17 Pdf, 502.5 kB, öppnas i nytt fönster.

2018-06-11 Pdf, 385.4 kB, öppnas i nytt fönster.

2018-05-14 Pdf, 391.3 kB, öppnas i nytt fönster.

2018-04-09 Pdf, 587.9 kB.

2018-03-12 Pdf, 324.9 kB, öppnas i nytt fönster.

2018-02-12 Pdf, 281.5 kB, öppnas i nytt fönster.

2018-01-15 Pdf, 274.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Kommunledningsutskottet

2018-11-19 Pdf, 199.2 kB, öppnas i nytt fönster.

2018-10-29 Pdf, 203.1 kB, öppnas i nytt fönster.

2018-09-24 - Inställt

2018-08-27 Pdf, 200.4 kB, öppnas i nytt fönster.

2018-05-28 Pdf, 198.8 kB, öppnas i nytt fönster.

2018-04-23 Pdf, 190.9 kB, öppnas i nytt fönster.

2018-03-26 - Inställt

2018-02-26 Pdf, 201.4 kB, öppnas i nytt fönster.

2018-01-29 - Inställt

Barn- och bildningsutskottet

2018-12-18 Pdf, 261.5 kB, öppnas i nytt fönster.

2018-11-20 Pdf, 58.3 kB, öppnas i nytt fönster.

2018-10-30 Pdf, 50.9 kB, öppnas i nytt fönster.

2018-10-09 Pdf, 53.9 kB, öppnas i nytt fönster.

2018-08-28 Pdf, 48.4 kB, öppnas i nytt fönster.

2018-05-29 Pdf, 86.5 kB, öppnas i nytt fönster.

2018-04-24 Pdf, 78 kB, öppnas i nytt fönster.

2018-03-27 Pdf, 198 kB, öppnas i nytt fönster.

2018-02-27 Pdf, 34.8 kB, öppnas i nytt fönster.

2018-01-30 Pdf, 39.2 kB, öppnas i nytt fönster.

2018-01-24 Pdf, 66.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Individ- och Omsorgsutskottet

2018-12-17 Pdf, 70.3 kB, öppnas i nytt fönster.

2018-11-19 Pdf, 60.6 kB, öppnas i nytt fönster.

2018-10-29 Pdf, 64.9 kB, öppnas i nytt fönster.

2018-09-24 Pdf, 65 kB, öppnas i nytt fönster.

2018-08-27 Pdf, 67.7 kB, öppnas i nytt fönster.

2018-05-28 Pdf, 77.8 kB, öppnas i nytt fönster.

2018-04-23 Pdf, 61.6 kB, öppnas i nytt fönster.

2018-03-26 Pdf, 73.6 kB, öppnas i nytt fönster.

2018-02-26 Pdf, 57.9 kB, öppnas i nytt fönster.

2018-01-29 Pdf, 45.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Miljö- och byggnämnden

2018-12-13 Pdf, 86.8 kB, öppnas i nytt fönster.

2018-10-25 Pdf, 75 kB, öppnas i nytt fönster.

2018-09-27 Pdf, 71.7 kB, öppnas i nytt fönster.

2018-08-30 Pdf, 69.8 kB, öppnas i nytt fönster.

2018-06-14 Pdf, 56.3 kB, öppnas i nytt fönster.

2018-05-24 Pdf, 110 kB, öppnas i nytt fönster.

2018-04-26 Pdf, 56.8 kB, öppnas i nytt fönster.

2018-03-22 - Inställt

2018-02-22 Pdf, 53.9 kB, öppnas i nytt fönster.

2018-01-25 - Inställt

Samhällsbyggnadsutskottet

2018-11-20 Pdf, 770.3 kB.

2018-10-30 Pdf, 1.6 MB.

2018-09-25 Pdf, 977.1 kB.

2018-08-28 Pdf, 702.6 kB.

2018-05-29 Pdf, 836.4 kB.

2018-04-24 Pdf, 688.6 kB.

2018-03-27 Pdf, 803.7 kB.

2018-02-28 - INSTÄLLT

2018-01-30 Pdf, 648.4 kB.

Valnämnden

2018-09-20 Pdf, 174.2 kB, öppnas i nytt fönster.

2018-09-12 Pdf, 170.1 kB, öppnas i nytt fönster.

2018-08-23 Pdf, 191 kB, öppnas i nytt fönster.

2018-08-08 Pdf, 188.3 kB, öppnas i nytt fönster.

2018-05-24 Pdf, 126.7 kB, öppnas i nytt fönster.

2018-04-16 Pdf, 142.3 kB, öppnas i nytt fönster.

2018-02-22 Pdf, 191.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Publicerad av

Senast ändrad