logo

Protokoll 2019

Offentlighets- och sekretesslagen Där protokollet innehåller sekretessbelagda uppgifter har texten i protokollet ersatts med uppgiften sekretessärende. Lagens syfte är att skydda enskild persons integritet.

GDPR (Dataskyddsförordningen) Där protokollet innehåller uppgifter som ska skyddas enligt dataskyddsförordningen har texten ersatts med uppgiften skyddande av personuppgift. Lagens syfte är att skydda enskild persons integritet.s

Protokoll 2019

Kommunfullmäktige

2019-12-16 Pdf, 545.8 kB, öppnas i nytt fönster.

2019-11-25 Pdf, 415.3 kB, öppnas i nytt fönster.

2019-10-28 Pdf, 404.9 kB, öppnas i nytt fönster.

2019-09-30 Pdf, 472.8 kB, öppnas i nytt fönster.

2019-06-24 Pdf, 589.5 kB, öppnas i nytt fönster.

2019-05-27 Pdf, 409.9 kB, öppnas i nytt fönster.

2019-04-29 Pdf, 362 kB, öppnas i nytt fönster.

2019-03-25 Pdf, 273.7 kB, öppnas i nytt fönster.

2019-02-25 Pdf, 311.7 kB, öppnas i nytt fönster.

2019-01-29 - Inställt

Kommunstyrelsen

2019-12-02 Pdf, 657.1 kB, öppnas i nytt fönster.

2019-11-11 Pdf, 534.4 kB, öppnas i nytt fönster.

2019-10-14 Pdf, 540.5 kB, öppnas i nytt fönster.

2019-09-16 Pdf, 577.4 kB, öppnas i nytt fönster.

2019-06-10 Pdf, 618.5 kB, öppnas i nytt fönster.

2019-05-13 Pdf, 624.1 kB, öppnas i nytt fönster.

2019-04-15 Pdf, 557.9 kB, öppnas i nytt fönster.

2019-03-11 Pdf, 347.2 kB, öppnas i nytt fönster.

2019-02-11 Pdf, 417.8 kB, öppnas i nytt fönster.

2019-01-14 - Inställt

2019-01-03 Pdf, 370.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Kommunledningsutskottet

2019-12-17 Pdf, 563.6 kB.

2019-11-19 Pdf, 622.3 kB.

2019-10-29 Pdf, 527.9 kB, öppnas i nytt fönster.

2019-10-01 Pdf, 640.5 kB.

2019-09-03 Pdf, 796.6 kB.

2019-05-27 Pdf, 778.9 kB.

2019-05-13 Pdf, 298.4 kB.

2019-04-30 Pdf, 560.8 kB.

2019-04-02 Pdf, 815.5 kB.

2019-02-26 Pdf, 502.4 kB.

2019-01-29 Pdf, 679 kB.

Barn- och bildningsutskottet

2019-12-17 Pdf, 68.9 kB, öppnas i nytt fönster.

2019-11-12 Pdf, 59.5 kB, öppnas i nytt fönster.

2019-10-22 Pdf, 74.3 kB, öppnas i nytt fönster.

2019-09-24 Pdf, 85.1 kB, öppnas i nytt fönster.

2019-08-27 Pdf, 50.1 kB.

2019-05-21 Pdf, 45.5 kB, öppnas i nytt fönster.

2019-05-07 Pdf, 29 kB, öppnas i nytt fönster.

2019-04-23 Pdf, 500.4 kB, öppnas i nytt fönster.

2019-03-26 Pdf, 242.3 kB, öppnas i nytt fönster.

2019-02-19 Pdf, 59.1 kB, öppnas i nytt fönster.

2019-01-22 Pdf, 47.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Individ- och Omsorgsutskottet

2019-12-16 Pdf, 452.6 kB, öppnas i nytt fönster.

2019-11-11 Pdf, 363.8 kB, öppnas i nytt fönster.

2019-10-28 Pdf, 636.9 kB, öppnas i nytt fönster.

2019-09-30 Pdf, 441 kB, öppnas i nytt fönster.

2019-08-26 Pdf, 374 kB, öppnas i nytt fönster.

2019-05-27 Pdf, 62.6 kB, öppnas i nytt fönster.

2019-04-29 Pdf, 359.2 kB, öppnas i nytt fönster.

2019-04-09 Pdf, 35.9 kB, öppnas i nytt fönster.

2019-03-25 Pdf, 347 kB.

2019-02-25 Pdf, 55.1 kB, öppnas i nytt fönster.

2019-01-28 Pdf, 42.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Miljö- och byggnämnden

2019-11-21 Pdf, 59 kB, öppnas i nytt fönster.

2019-09-26 Pdf, 54.5 kB, öppnas i nytt fönster.

2019-08-29 Pdf, 88.3 kB, öppnas i nytt fönster.

2019-05-23 Pdf, 83.9 kB, öppnas i nytt fönster.

2019-04-25 Pdf, 74 kB, öppnas i nytt fönster.

2019-03-21 Pdf, 68.7 kB, öppnas i nytt fönster.

2019-02-21 Pdf, 38.8 kB, öppnas i nytt fönster.

2019-01-24 Pdf, 48.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Valnämnden

2019-05-29 Pdf, 196.8 kB, öppnas i nytt fönster.

2019-05-07 Pdf, 304.9 kB, öppnas i nytt fönster.

2019-04-10 Pdf, 315.6 kB, öppnas i nytt fönster.

2019-03-07 Pdf, 237.9 kB, öppnas i nytt fönster.

2019-02-21 Pdf, 178.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Publicerad av

Senast ändrad