logo

Protokoll 2020

Offentlighets- och sekretesslagen Där protokollet innehåller sekretessbelagda uppgifter har texten i protokollet ersatts med uppgiften sekretessärende. Lagens syfte är att skydda enskild persons integritet.

GDPR (Dataskyddsförordningen) Där protokollet innehåller uppgifter som ska skyddas enligt dataskyddsförordningen har texten ersatts med uppgiften skyddande av personuppgift. Lagens syfte är att skydda enskild persons integritet.

Protokoll 2020

Kommunfullmäktige

2020-11-30 Pdf, 443.6 kB, öppnas i nytt fönster.

2020-10-26 Pdf, 634.7 kB, öppnas i nytt fönster.

2020-09-28 Pdf, 376.6 kB, öppnas i nytt fönster.

2020-06-29 Pdf, 424.1 kB, öppnas i nytt fönster.

2020-05-25 Pdf, 592.7 kB, öppnas i nytt fönster.

2020-04-28 - Inställt

2020-03-03 Pdf, 408.6 kB, öppnas i nytt fönster.

2020-02-24 Pdf, 378.9 kB, öppnas i nytt fönster.

2020-01-27 Pdf, 388.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Kommunstyrelsen

2020-12-07 Pdf, 424.4 kB, öppnas i nytt fönster.

2020-11-16 Pdf, 590.6 kB, öppnas i nytt fönster.

2020-10-12 Pdf, 640.3 kB, öppnas i nytt fönster.

2020-09-14 Pdf, 503.2 kB, öppnas i nytt fönster.

2020-06-15 Pdf, 378.2 kB, öppnas i nytt fönster.

2020-05-11 Pdf, 696 kB, öppnas i nytt fönster.

2020-04-14 Pdf, 433.8 kB, öppnas i nytt fönster.

2020-03-09 Pdf, 437.5 kB, öppnas i nytt fönster.

2020-02-10 Pdf, 399.9 kB, öppnas i nytt fönster.

2020-01-13 Pdf, 460.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Kommunledningsutskottet

2020-11-24 Pdf, 525.3 kB.

2020-11-03 Pdf, 664.4 kB.

2020-10-09 Pdf, 136.1 kB.

2020-09-29 Pdf, 450.1 kB.

2020-09-01 Pdf, 698.4 kB.

2020-06-02 Pdf, 629.8 kB.

2020-04-28 Pdf, 598.6 kB, öppnas i nytt fönster.

2020-03-31 Pdf, 543.2 kB.

2020-02-25 Pdf, 460.8 kB.

2020-01-28 Pdf, 405.8 kB.

Barn- och bildningsutskottet

2020-12-15 Pdf, 643.5 kB, öppnas i nytt fönster.

2020-11-24 Pdf, 605.7 kB, öppnas i nytt fönster.

2020-10-27 Pdf, 101.5 kB, öppnas i nytt fönster.

2020-09-29 Pdf, 67.7 kB, öppnas i nytt fönster.

2020-09-01 Pdf, 77.3 kB, öppnas i nytt fönster.

2020-05-26 Pdf, 613.6 kB, öppnas i nytt fönster.

2020-04-28 Pdf, 45.7 kB, öppnas i nytt fönster.

2020-03-31 Pdf, 58.6 kB, öppnas i nytt fönster.

2020-02-25 Pdf, 40.6 kB, öppnas i nytt fönster.

2020-01-28 Pdf, 50.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Individ- och omsorgsutskottet

2020-12-21 Pdf, 383.4 kB, öppnas i nytt fönster.

2020-11-23 Pdf, 372.6 kB, öppnas i nytt fönster.

2020-10-26 Pdf, 376.4 kB, öppnas i nytt fönster.

2020-09-28 Pdf, 221.2 kB, öppnas i nytt fönster.

2020-08-31 Pdf, 416.9 kB, öppnas i nytt fönster.

2020-05-25 Pdf, 496.2 kB, öppnas i nytt fönster.

2020-05-12 Pdf, 306.9 kB, öppnas i nytt fönster.

2020-04-27 Pdf, 361 kB, öppnas i nytt fönster.

2020-04-20 Pdf, 313.2 kB, öppnas i nytt fönster.

2020-03-30 Pdf, 341.2 kB, öppnas i nytt fönster.

2020-02-24 Pdf, 328.8 kB, öppnas i nytt fönster.

2020-01-27 Pdf, 336.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Miljö- och byggnämnden

2020-11-19 Pdf, 94.7 kB, öppnas i nytt fönster.

2020-09-24 Pdf, 58.3 kB, öppnas i nytt fönster.

2020-08-20 Pdf, 61.7 kB, öppnas i nytt fönster.

2020-05-28 Pdf, 67.2 kB, öppnas i nytt fönster.

2020-04-23 Pdf, 69 kB, öppnas i nytt fönster.

2020-02-20 Pdf, 56.7 kB, öppnas i nytt fönster.

2020-01-23 Pdf, 47.9 kB, öppnas i nytt fönster.

ValnämndenPublicerad av

Senast ändrad

KONTAKT

Kommunsekreterare, dataskyddsombud
Malin Qvicker
0563-185 79

Förvaltningssekreterare individ- och omsorgsutskottet
Eva Pettersson
0563-186 60

Förvaltningssekreterare barn- och bildningsutskottet
Sara källvik
0563-187 16

Nämndsekreterare kommunledningsutskottet
Ingela Axelsson
0563-185 70
ingela.axelsson@hagfors.se

Miljö- och byggsekreterare
Anneli Svensson
0563-188 50
miljo.bygg@hagfors.se

Arkivansvarig
0563-18500

E-post till Hagfors kommun: kommun@hagfors.se