Hjälptjänster

logo

Trygghetsrådet

Trygghetsrådet är ett samarbete mellan Hagfors kommun, polisen i Hagfors och medborgarna i Hagfors kommun.

Sedan årsskiftet 2014/2015 arbetar Polisen i Hagfors i ny organisation för att skapa en bra och trygg kommun att leva och bo i. Den nya organisationen innebär att Hagfors kommun tillhör Torsby lokalpolisområde, tillsammans med Torsby, Sunne och Munkfors, och att de lokala poliserna samarbetar närmare kommunerna.

För medborgare i Hagfors kommun innebär detta en mer närvarande polis som tillsammans med kommunen genomför olika insatser och aktiviteter.

Trygghetsrådet är ett samarbetsråd mellan kommunen och Polisen. Genom regelbundna träffar kan de öka närheten till varandra och ha fler och enklare möjligheter till samarbete.

Hagfors kommun och Polisen skriver ner ett antal medborgarlöften som man är överens om, med målet att arbeta med upplevda problem och trygghetsfrågor i kommunen.

Medborgarlöftena för perioden 2020-2021 har undertecknats av Polisen och Hagfors kommun i december 2019. Resultatet av medborgarlöftena följs kontinuerligt upp i kommunens Trygghetsråd.

Sedan 2019 finns även en löpande samverkansöverenskommelse mellan Lokalpolisområde Torsby och kommunerna Sunne, Torsby, Hagfors och Munkfors. Överenskommelsen syftar till att stärka, synliggöra, konkretisera och samordna kommunernas och Polisens insatser och därigenom minska brottsligheten och öka tryggheten för invånarna i samtliga fyra kommuner.

Sidansvarig

Senast ändrad

TRYGGHETSRÅDET

Rektor
Kina Axelsson
kristina.axelsson@edu.hagfors.se

Verksamhetschef IFO
Annica Lövgren
individochfamiljeomsorg@hagfors.se

ANDT-samordnare
Helene Eng
helene.eng@edu.hagfors.se

Integrationshandläggare
Göran Eriksson
goran.eriksson@hagfors.se

Kommunpolis
Caroline Eriksson
caroline-a.eriksson@polisen.se

KONTAKT

0563–185 00
Måndag–fredag 08.00–16.00
Lunchstängt 12.00–13.00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se