Hjälptjänster

logo

Trygghetsrådet

Trygghetsrådet är ett samarbete mellan Hagfors kommun, polisen i Hagfors och medborgarna i Hagfors kommun.

Sedan årsskiftet 2014/2015 arbetar Polisen i Hagfors i ny organisation för att skapa en bra och trygg kommun att leva och bo i. Den nya organisationen innebär att Hagfors kommun tillhör Torsby lokalpolisområde, tillsammans med Torsby, Sunne och Munkfors, och att de lokala poliserna samarbetar närmare kommunerna.

För medborgare i Hagfors kommun innebär detta en mer närvarande polis som tillsammans med kommunen genomför olika insatser och aktiviter.

Trygghetsrådet är ett samarbetsråd mellan kommunen och Polisen. Genom regelbundna träffar kan de öka närheten till varandra och ha fler och enklare möjligheter till samarbete.

Hagfors kommun och Polisen skriver ner ett antal medborgarlöften som man är överens om, med målet att arbeta med upplevda problem och trygghetsfrågor i kommunen.

Det senaste medborgarlöftet som man kom överens om i september 2017 gäller till och med 2019. Utvärdering av medborgarlöftena sker löpande.

Sidansvarig

Senast ändrad

2019-04-02

TRYGGHETSRÅDET

Bitr Barn- och bildningschef
Maria Törngren
maria.torngren@edu.hagfors.se

Verksamhetschef IFO
Annica Lövgren
annica.lovgren@hagfors.se

ANDT-samordnare
Helene Eng
helene.eng@edu.hagfors.se

Integrationshandläggare
Göran Eriksson
goran.eriksson@hagfors.se

Kommunpolis
Caroline Eriksson
caroline-a.eriksson@polisen.se

KONTAKT

Måndag-torsdag 8.00–17.00
Fredag 8.00–16.00
0563-185 00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se