logo

Arbeta som röstmottagare

Vill du arbeta som röstmottagare i samband med valet 2022? Då ska du göra en intresseanmälan till kommunen.

Människor

Den 11 september 2022 är det val till riksdag, region- och kommunfullmäktige. Förtidsröstningen inleds den 24 augusti 2022. För att kunna genomföra valet behöver Hagfors kommun röstmottagare.

Som röstmottagare får du vara med och arbeta för demokratin och se den demokratiska processen från insidan.

För att kunna vara röstmottagare behöver du vara:

 • myndig (fyllt 18 år)
 • behärska det svenska språket i tal och skrift
 • ha tillgång till e-post och mobiltelefon
 • skriva under en tystnadspliktsförbindelse knutet till uppdraget

» Anmäl ditt intresse att arbeta som röstmottagare Länk till annan webbplats.

Sista dag att skicka in intresseanmälan är 31 mars.

Frågor om uppdraget?
val2022@hagfors.se

Som röstmottagare ska du ta emot röster och pricka av de som röstar på en lista. Du ska hålla god ordning i röstningslokalen, se till att det finns valsedlar och valkuvert utlagda, se till att väljarna har kommit till rätt vallokal och hjälpa de väljare som känner sig osäkra på hur det går till. Du ska också räkna antalet mottagna röster vid stängning och se till att rösterna hämtas. Du kommer att få ekonomisk ersättning för din arbetsinsats som röstmottagare.

Vallokalerna öppnar 08.00 och stänger klockan 20.00 den 11 september. Därefter ska röstsammanräkning göras. Du kommer tjänstgöra tillsammans med andra röstmottager enligt schema och behöver vara tillgänglig hela dagen samt för röstsammanräkning.

Vi söker röstmottagare samt ersättare som kan vara tillgängliga för tjänstgöring på valdagen den 11 september. Sista dagen för intresseanmälan är 31 mars.

Enligt beslut utgår arvode till röstmottagare som tjänstgör på valdagen. Ersättare som inte tjänstgör på valdagen men som genomfört utbildning får också arvode.

För att söka måste du ha fyllt 18 år senast på valdagen.

Efter att du har gjort en intresseanmälan kommer kommunens valsamordnare att granska din ansökan och återkomma till dig om det finns några oklarheter.

Under våren 2022 sker utplaceringen av röstmottagare i vallokaler och övriga uppdrag

I juni kommer placeringarna vara klara. Ett meddelande om din placering kommer att skickas ut tillsammans med information om utbildningstillfällen.

Under augusti kommer de obligatoriska utbildningstillfällena hållas där röstmottagarna kommer bli placerade på ett kurstillfälle tillsammans med sin grupp som man arbetar med på valdagen. Det finns möjlighet att byta till ett annat utbildningstillfälle om det första inte skulle fungera. Observera dock att det finns fördelar med att träffa de andra från sitt distrikt i samband med utbildningen.

Förtidsröstningen pågår under perioden 24 augusti – 11 september 2022.

Det kommer att finnas flera röstningslokaler öppna under förtidsröstningsperioden. De olika lokalerna kommer att ha öppet olika tider. Minst en lokal kommer att vara öppen varje dag. Varje röstmottagare kommer att få ett individuellt schema med uppgift om dagar, tider och lokaler.

I varje röstningslokal tjänstgör minst två röstmottagare åt gången.

I arbetsuppgifterna ingår bland annat att:

  • ställa iordning röstningslokalen innan öppning på valdagen
  • se till att det är god ordning i röstningslokalen
  • ta emot röster och skriva in i väljarförteckningen
  • hjälpa de väljare som ber om det

  Vallokalerna är öppna för röstning klockan 08.00 – 20.00. Efter att lokalen stängts för röstning vidtar arbetet med rösträkning.

  I varje vallokal tjänstgör sju röstmottagare samt en ordförande och vice ordförande som leder arbetet. På valdagen tjänstgör du från klockan 07.30 enligt schema, tills dess att rösterna är räknade, vilket kan bli sent på kvällen.

  I arbetsuppgifterna ingår bland annat att:

  • se till att det är god ordning i vallokalen
  • ta emot röster och pricka av i röstlängden
  • hjälpa de väljare som ber om det
  • efter vallokalens stängning granska och räkna rösterna

  Alla som tjänstgör på valdagen måste genomföra en utbildning, om du anmäler ditt intresse kommer du också få välja vilken dag som passar för utbildning.

  Anmäl ditt intresse via följande länk
  » Anmäl intresse att för uppdrag som röstmottagare Länk till annan webbplats.

  Sista dag att skicka in intresseanmälan är 31 mars.

  Frågor om uppdraget?
  val2022@hagfors.se

  Valsystemet grundar sig på allmän och lika rösträtt och att valen ska vara fria, hemliga och direkta. Att valen är hemliga innebär att väljaren inte är tvungen att visa eller tala om hur hen röstat.

  Som röstmottagare har du i uppdrag att skydda väljarnas valhemlighet. Det innebär att du inte får röja information om vad en enskild väljare röstat på i de fall du fått kännedom om det.

  Sekretessen regleras av Offentlighets- och sekretesslagen 40 kap. 1 §:
  ”Sekretess gäller för uppgift om hur en väljare har röstat vid val enligt vallagen (2005:837) och som framkommit då biträde lämnats åt väljaren vid röstningen, eller
  framgår av innehållet i ett avgivet valkuvert som inte har öppnats för rösträkning enligt bestämmelserna i 11 och 12 kap. samma lag.”

  Som röstmottagare hanterar du även personuppgifter för de väljare som besöker röstningslokal eller vallokal. Det innebär att du inte får röja information om enskilda väljare som du kan få del av i ditt uppdrag som röstmottagare.

  Sekretessen regleras av Offentlighets- och sekretesslagen 21 kap.

  Publicerad av

  Senast ändrad