Hjälptjänster

logo

Boende vård och omsorg

Hagfors kommun erbjuder olika former av boenden. Kontakta någon av våra enhetschefer om du vill veta mer.

Bellmansgården i Ekshärad, särskilt boende
På Bellmangårdens särskilda boende finns sammanlagt 33 lägenheter fördelade på avdelningarna Bellmanstäppa och Solgläntan. Här finns vård- och omsorgspersonal samt tillgång till sjuksköterska dygnet runt. Lägenheterna är hyreslägenheter som hyrs av Hagforshem. Lägenheterna är omöblerade vid inflytt. Ett boende på Bellmansgårdens särskilda boenden beviljas av biståndshandläggare.


Bellmansgården i Ekshärad, särskilt boende demens

På Bellmangårdens särskilda boende för demens finns sammanlagt 25 lägenheter, fördelade på avdelningarna Bellmansro och Rosengården. Här finns vård- och omsorgspersonal samt tillgång till sjuksköterska dygnet runt. Lägenheterna är hyreslägenheter som hyrs av Hagforshem. Lägenheterna är omöblerade vid inflytt. Ett boende på Bellmansgårdens särskilda boenden för demens beviljas av biståndshandläggare.


Häggården i Råda, särskilt boende
På Häggårdens särskilda boende finns sammanlagt 25 lägenheter fördelade på avdelningarna Violen och Linden. Här finns vård- och omsorgspersonal samt tillgång till sjuksköterska dygnet runt. Lägenheterna är hyreslägenheter som hyrs av Hagforshem. Lägenheterna är omöblerade vid inflytt. Ett boende på Häggårdens särskilda boenden beviljas av biståndshandläggare.


Sättragården i Hagfors, särskilt boende

Sättragården är ett särskilt boende som ligger i centrala Hagfors. Det finns 48 lägenheter fördelade på avdelningarna Mosippan, Blåsippan och Gullvivan. Här finns vård- och omsorgspersonal samt tillgång till sjuksköterska dygnet runt. Lägenheterna är hyreslägenheter som hyrs av Hagforshem. Lägenheterna är omöblerade vid inflytt. Ett boende på Sättragårdens särskilda boenden beviljas av biståndshandläggare.


Lillåsen i Hagfors, särskilt boende demens
På Lillåsens särskilda boende för demens finns det sammanlagt 28 lägenheter fördelade på avdelningarna Gläntan, Dungen och Loftet. Här finns vård- och omsorgspersonal samt tillgång till sjuksköterska dygnet runt. Lägenheterna är hyreslägenheter som hyrs av Hagforshem. Lägenheterna är omöblerade vid inflytt. Ett boende på Lillåsens särskilda boenden beviljas av biståndshandläggare.


Övrig information för dig som bor på särskilt boende
- Läkarbesök sker i samverkan med landstinget i Värmland. Sjuksköterska kallar på läkare när behov uppstår. Betalning för hembesök sker enligt landstinget i Värmlands taxa.

- I möjligaste mån önskas att anhörig eller närstående bistår med hjälp att sköta dina apoteksärenden.

Sidansvarig

Senast ändrad

2018-12-12

KONTAKTUPPGIFTER

Bellmansgårdens särskilda boende
Enhetschef
Anna Kullander
0563-187 37

Bellmansgårdens demensenhet
Enhetschef
Jessica Larsson
0563-187 49

Sättragården
Enhetschef
Catrine Stefansson
0563-186 27

Sättragården
Avd Blåsippan
Enhetschef
Anna Lindberg
0563-189 68

Lillåsen
Enhetschef
Ida Bergman
0563-187 35

Häggården
Enhetschef
Katarina Källberg
0563-185 44

KOOPERATIVT BOENDE

Äldrekooperativet Hyttgården
Ordförande
Anders Johansson
070-645 43 01

Ansvarig lägenhetsuthyrning
Lisbeth Larsson
073-983 76 14

BROSCHYRER

BellmansgårdenPDF (pdf, 973.5 kB)

Bellmansgården demensboendePDF (pdf, 973.6 kB)

HäggårdenPDF (pdf, 1.2 MB)

SättragårdenPDF (pdf, 849.1 kB)

LillåsenPDF (pdf, 1.2 MB)

KONTAKT

Måndag-torsdag 8.00-17.00
Fredag 8.00-16.00
0563-185 00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se