Hjälptjänster

logo


 

Familjecentralen Kärnhuset  

Att stödja och stärka föräldrarna i föräldraskapet utifrån behov känns angeläget.
Vi har samlat alla resurser på ett ställe för att underlätta för barn och föräldrar att hitta rätt. Familjecentralen Kärnhuset finns i vårdcentralens lokaler i Hagfors, Sjukhusvägen 22, plan 3.

ÖPPNA FÖRSKOLAN
Öppna förskolan är hjärtat i vår verksamhet, där vi inom familjecentralen erbjuder en mötesplats för alla småbarnsföräldrar med barn mellan 0-6 år. Du kan komma och gå när du vill under öppettiderna och det är kostnadsfritt. Vi erbjuder värme, trivsel, skratt, gemenskap och fikastund samt pedagogiska aktiviteter för barn och föräldrar. På torsdagar har öppna förskolan familjecafé med olika teman, som är aktuella för de flesta. Besök gärna vår secondhandbutik!

Öppettiderna på öppna förskolan är.

Tisdagar mellan 9.00 - 15.30

Fredagar mellan 9.00-11.30
Barnmorskemottagningen
erbjuder graviditetsövervakning och deltar i tematräffarna på öppna förskolan med inriktning på förberedelsen inför föräldraskapet, i samverkan med pappagruppsledare och personal från barnhälsovården. Barnmorskorna utgår från ett gemensamt medicinskt och psykosocialt basprogram för Värmland.
Preventivmedelsrådgivning och gynekologiska cellprovskontroller ingår i barnmorskans uppdrag.

Barnhälsovården
arbetar för att främja barns hälsa, trygghet och utveckling och utgörs av barnavårdscentralerna (BVC) samt mödra- och barnhälsovårdspsykolog.
BVC erbjuder hälsoövervakning enligt program, vaccinationer, råd och individuellt föräldrastöd. Föräldrastöd/utbildning i grupp anordnas av familjecentralen via BVC-sköterskor. BVC har samverkan med andra verksamheter, som till exempel
förskola och socialtjänst.  

Specialpedagogen erbjuder rådgivande och stödjande samtal och handledning till föräldrar och pedagoger för barn i förskoleåldern. Du kan ta kontakt om du känner oro, har frågor eller funderingar kring ditt barns utveckling, beteende eller något annat. Du som förälder är välkommen att själv höra av dig eller få hjälp med kontakten av till exempel förskolepersonal eller barnhälsovården.

Familjebehandlare på familjecentralen erbjuder rådgivande och stödjande samtal. Förälder kan söka själv eller bli hänvisad. Servicen erbjuds till blivande föräldrar eller förälder med barn 0-6 år.

Barnhälsoteamet arbetar med barns utveckling. Vi tänker utifrån tre stora områden: lek, språk och kontakt (både med vuxna och barn).
Är det svårt att sätta gränser och ändå visa barnet respekt? Har ditt barn problem med till exempel koncentrationssvårigheter eller att det inte kan vara med i leken? I barnhälsoteamet ingår personal från förskoleverksamheten och all personal på Kärnhuset.


Följ Kärnhuset på Facebook

Sidansvarig

Senast ändrad

2019-11-12

KONTAKTUPPGIFTER

Förskollärare/Samordnare familjecentralen
Barbro Aldrin
070-330 41 02
barbro.aldrin@edu.hagfors.se

KÄRNHUSETS VERKSAMHETER

Barnmorskemottagningen Hagfors/Ekshärad
0563-477 17

telefontid

måndag-fredag 8.30-9.30


Barnhälsovården Hagfors/Ekshärad

0563-476 22

telefontid

måndag-fredag 8.30-9.30Familjebehandlare

072- 452 66 73

telefontid

tisdagar 8.00-16.00


Specialpedagog

070-191 82 17


Mödra- och barnhälsovårdspsykolog
0563-477 12 (röstbrevlåda)

KONTAKT

Måndag-torsdag 8.00–17.00
Fredag 8.00–16.00
0563-185 00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se