logo

LVU

Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga.

Om föräldrarna till en person som är under 18 år av någon anledning inte kan ge den unge det stöd han eller hon behöver, eller om den unge själv lever ett destruktivt liv med exempelvis missbruk eller kriminalitet, kan den unge tas om hand och beredas vård enligt lagen om vård av unga, LVU.

Det krävs att missförhållandena gör att det finns stor risk för att den unges hälsa eller utveckling skadas, och att den vård som behövs inte kan ges på frivillig väg.

Vård enligt LVU kan komma i fråga när frivilliga lösningar inte är tillräckliga, och innebär att föräldrarnas rätt att bestämma över barnet begränsas. Det finns två huvudfall när vård enligt LVU kan bli aktuell:

  • när brister i omsorgen eller något annat förhållande i hemmet innebär en påtaglig risk för att den unges hälsa eller utveckling skadas (detta är de så kallade miljöfallen)
  • när den unge utsätter sig för påtagliga risker genom missbruk, brottslig verksamhet eller något annat socialt nedbrytande beteende (detta är de så kallade beteendefallen)

Personer som är under 18 år kan få vård enligt LVU. Den som har fyllt 18 men inte 20 år kan få vård enligt LVU i de så kallade beteendefallen om det är lämpligare än annan vård.

Individ- och omsorgsutskottet i Hagfors lämnar en ansökan till Förvaltningsrätten om att en ung person ska tas om hand enligt LVU. Förvaltningsrätten prövar sedan målet och beslutar om den unge ska tas om hand eller inte. I akuta lägen kan utskottets ordförande besluta om ett omedelbart omhändertagande, men det måste sedan bekräftas av förvaltningsrätten inom en vecka från den dag då beslutet fattades.

Den 1 juli 2020 infördes nya regler om utreseförbud och tillfälligt utreseförbud i LVU samt vissa ändringar i passlagen och passförordningen.

Om det finns en påtaglig risk för att någon som är under 18 år förs utomlands eller lämnar Sverige i syfte att ingå äktenskap eller en äktenskapsliknande förbindelse eller könsstympas, ska han eller hon förbjudas att lämna Sverige (s.k. utreseförbud enligt 31 a § LVU).

Beslut om utreseförbud meddelas av förvaltningsrätten efter ansökan av socialnämnden.

Hur överklagar jag?

Förvaltningsrättens beslut om att omhänderta en ung person kan överklagas till Kammarrätten. Inget prövningstillstånd krävs för att Kammarrätten ska ta upp ett sådant överklagande.

Det står i Förvaltningsrättens dom inom vilken tid och till vilken kammarrätt du ska överklaga. I överklagandet ska du skriva vad du är missnöjd med i Förvaltningsrättens dom, och på vilket sätt du vill att den ska ändras. Du ska alltid skicka in överklagandet till den förvaltningsrätt som meddelat domen och som då har att antingen ompröva sin dom eller skicka den vidare till Kammarrätten för avgörande. Adress till förvaltningsrätterna finns på Domstolverkets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Sidansvarig

Senast ändrad

Telefontid socialsekreterare Barn- och Ungdomsgruppen

0563-185 00
måndag–fredag 08.30-09.30

För akuta ärenden utanför kontorstid, kan du kontakta Socialjouren på nummer
076-139 53 59 (OBS! endast vid akuta ärenden)

KONTAKT

0563–185 00
Måndag–fredag 08.00–16.00
Lunchstängt 12.00–13.00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se