logo

Kompiskort

Ett kompiskort ger dig som har beslut enligt Socialtjänstlagen (SoL), område socialpsykiatri eller enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) möjlighet att ta med en stödperson eller kompis till olika aktiviteter på din fritid.

 

Du kan läsa mer om kompiskort via länken- information om kompiskort

undersida bild

Brödtext

Publicerad av

Senast ändrad