Hjälptjänster

logo

Avgifter för vård, omsorg och rehabilitering

Hagfors kommun tar ut en avgift för de insatser du får av vård- och omsorgsavdelningen

Vad du får betala bestäms av skillnaden mellan ditt förbehållsbelopp och din inkomst. Förbehållsbeloppet består av ett minimibelopp samt din hyra. Enligt Socialtjänstlagen (2001:453) är maxavgiften 2 089 kronor/månad.

Hur räknas avgiften ut?
Vad du ska betala räknas ut efter de uppgifter som du lämnar till kommunen en gång om året. På den blankett du får fyller du i din inkomst, hur mycket ränta du har fått från banken och hur mycket din bostad kostar. Kommunen hämtar också uppgifter från Försäkringskassan.

Vad räknas som inkomst?
Bostadstillägg, pensions-, löne- och rörelseinkomster samt övriga inkomster som uppbärs samma år som avgiftsåret efter skatteavdrag. Ränta och annan avkastning av kapital som avser året före avgiftsåret räknas också som din inkomst efter skatteavdrag.

Gifta personers nettoinkomst räknas ihop och delas med två. Detta gäller även om man inte bor tillsammans.

Eventuella förändringar under året ska anmälas till kommunen så snart som möjligt.

Sidansvarig

Senast ändrad

2019-06-07

KONTAKTUPPGIFTER

Handläggare
Daniella Eriksson
0563-188 10
daniella.eriksson@hagfors.se

KONTAKT

Måndag-torsdag 8.00–17.00
Fredag 8.00–16.00
0563-185 00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se