Hjälptjänster

logo

Banvallen till Geijersholm

Måndag 3 oktober börjar vi rusta upp banvallen som går från centrala Hagfors till Geijersholm.

Vi rustar upp den grusade banvallen till Geijersholm som kommer att asfalteras. Vi kommer även att ta bort bron som ligger i höjd med Hästbergsvägen 11-13 och ersätta den med en trumma.

Välj gärna en annan väg
Under tiden som arbetet pågår kommer det vara begränsad framkomlighet på banvallen. Välj om möjligt en annan väg.

2016-12-20
——————————————————————————————————————

Vi fortsätter etapp ett genom att installera LED-belysning på gång- och cykelvägen som sträcker sig från Görsjövägen till Älvstranden Bildningscentrum. Välj gärna en annan väg under tiden som arbetet pågår.

2016-10-17
——————————————————————————————————————
I etapp ett har vi installerat LED-belysning längs med banvallen upp till Tallhult. I etapp två som börjar nästa år kommer vi fortsätta arbetet med att installera samma typ av belysning till Geijersholm. Vi kommer även att asfaltera till Geijersholm i etapper. Asfalteringen börjar i höst.

Sidansvarig

Senast ändrad

2018-10-18

KONTAKTINFORMATION

Arbetsledare gatuenheten
Sveneric Strandberg
070-331 35 56
0563-185 99
svenerik.strandberg@hagfors.se

KONTAKT

Måndag-torsdag 8.00-17.00
Fredag 8.00-16.00
0563-185 00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se