logo

Bredbandsutbyggnad Värmlands län

Bredbandsutbyggnad Värmlands län är ett samlingsnamn för flera bredbandsprojekt som ägs och koordineras av Region Värmland. Tillsammans bygger länets kommuner fiber för 200 miljoner kronor åren 2015-2020. Målet är att öka möjligheten för små och medelstora företag att få tillgång till snabbt bredband.

Projekten är finansierade av Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF), kommunerna och Region Värmlands statliga regionala utvecklingsmedel. Region Värmland äger projekten, planerar för nya projekt och koordinerar de befintliga. Kommunerna tar fram underlag till nya projektansökningar och ansvarar för utbyggnaden i de projekt som pågår.

Bredbandsutbyggnad Värmlands län ansluter inga fastigheter men projekten drar fiber fram till orter och byar så att det blir möjligt för hushållen och företagen att ansluta sig till fibernätet.

Klicka på rubrikerna nedan för att läsa mer om de olika projekten:

Bredbandsutbyggnad del 1

Bredbandsutbyggnad del 2

Bredbandsutbyggnad del 3

Utöver de sträckor som nämns i dessa tre utbyggnadsomgångarna och de accessnät som planeras i anslutning till sträckorna har erbjudande om fiberanslutning lämnats av Zitius till områden kring Geijersholm på västra sidan Uvån in mot Hagfors tätort. För samtliga accessnät krävs en miniminivå av anslutningsgrad som säkerställer att byggnationen kommer till stånd baserat på kommersiella grundkrav. Vidare har Skanova/Telia erhållit bidrag från Jordbruksverkets landsbygdsprogram med 19,5 miljoner kronor för utbyggnad av accessnät i utpekade områden i Hagfors kommun, (se karta över utpekade områden för stöd Pdf, 1.5 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 1.5 MB) enligt landsbygdsprogrammet).

Sidansvarig

Senast ändrad

KONTAKT

0563–185 00
Måndag–fredag 08.00–16.00
Lunchstängt 12.00–13.00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se

Följ Hagfors kommun på facebook.