logo

Bredbandsutbyggnad, del 1 Värmlands län

Bredbandsutbyggnad, del 1 Värmlands län ska öka möjligheterna för små och medelstora företag i fem värmländska kommuner att få tillgång till snabbt bredband. Med ett snabbt och säkert bredband stärks företagens konkurrenskraft och tillväxt.

I detta delprojekt deltar kommunerna, Eda, Torsby, Hagfors, Forshaga och Karlstad. Region Värmlands roll i detta projekt är att samordna ekonomisk redovisning och lägesrapportering till Tillväxtverket. Respektive kommun svarar själva för att upphandla och genomföra investeringar. Genom att bygga fiber till planerade orter kommer vi att öka möjligheten för cirka 483 företag att få tillgång till snabbt bredband.

Projektet har en budget på cirka 61 miljoner kronor. Medfinansiärer är Europeiska regionala utvecklingsfonden, kommunerna och Region Värmland.

Accessnäten ingår inte i projekt

En förutsättning för att berörda företag ska kunna få en fiberanslutning är att det också byggs ett accessnät. Utbyggnaden av accessnät ingår inte i projektet. Det planerar och utför respektive kommun alternativt andra bredbandsbyggare på marknaden.

Små företag i ett större sammanhang

Det är viktigt att se länets stora och små företag i ett gemensamt sammanhang. De små företagen existerar ofta i nära relation till större företag och ofta som underleverantörer eller service- och tjänsteleverantörer i en gemensam värdekedja. Med ett snabbt bredband ökar de lokala företagens möjligheter att växa, konkurrera och idka handel på en större marknad. Med ett snabbt bredband ökar tillväxten i hela Värmlands län.

Hagfors kommuns sträckor i del 1

Gustavsfors till Geijersholm
Basterud till Skoga
Sörby till Norra Råda

Status (Maj 2019)

ERUF 1 klart 2019-08-31 (se karta Pdf, 2.5 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 2.5 MB))

Sträcka H11: Geijersholm-Gustavsfors/Laggåsen är färdigbyggd och har tagits i drift. Accessnät till fastigheter har byggts av Zitius och fastighetsägare som beställt anslutning är inkopplade.

Sträcka H12: Råda-Lakene är färdigbyggd och har tagits i drift. Accessnät till fastigheter projekteras av Zitius och erbjudanden har gått ut till berörda fastighetsägare.

Sträcka H14: Skoga-Basterud är färdigbyggd och har tagits i drift. Accessnät till fastigheter har byggts av Västanberg-Basterud Fiber förening. Den del som avser Gunnerud, Berga samt Norra och Södra Skoga byggs av Zitius. Fastighetsägare som beställt ansluning är inkopplade.

Sidansvarig

Senast ändrad

KONTAKTUPPGIFTER

Administrativ chef
Johnny Lövgren
070-544 01 70
0563-185 31
johnny.lovgren@hagfors.se

Region Värmland logga
EU-logga

KONTAKT

0563–185 00
Måndag–fredag 08.00–16.00
Lunchstängt 12.00–13.00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se

Följ Hagfors kommun på facebook.