Hjälptjänster

logo

Bredbandsutbyggnad, del 3 Värmlands län

Bredbandsutbyggnad, del 3 Värmlands län ska öka möjligheterna för små och medelstora företag i fem värmländska kommuner att få tillgång till snabbt bredband. Med ett snabbt och säkert bredband stärks företagens konkurrenskraft och tillväxt.

I detta samverkansprojekt deltar kommunerna, Eda, Torsby, Hagfors, Forshaga, Munkfors, Arvika, Karlstad och Hammarö. Region Värmlands roll i detta projekt är att samordna ekonomisk redovisning och lägesrapportering till Tillväxtverket. Respektive kommun svarar själva för att upphandla och genomföra investeringar. Delprojekt 3 pågår mellan 1 juni 2017 och 30 september 2020. Genom att bygga fiber till planerade orter kommer vi att öka möjligheten för 1073 företag att få tillgång till snabbt bredband.

Projektet har en budget på cirka 88 miljoner kronor. Medfinansiärer är Europeiska regionala utvecklingsfonden, kommunerna och Region Värmland.

Accessnäten ingår inte i projekt
En förutsättning för att berörda företag ska kunna få en fiberanslutning är att det också byggs ett accessnät. Utbyggnaden av accessnät ingår inte i projektet. Det planerar och utför respektive kommun alternativt andra bredbandsbyggare på marknaden.

Små företag i ett större sammanhang
Det är viktigt att se länets stora och små företag i ett gemensamt sammanhang. De små företagen existerar ofta i nära relation till större företag och ofta som underleverantörer eller service- och tjänsteleverantörer i en gemensam värdekedja. Med ett snabbt bredband ökar de lokala företagens möjligheter att växa, konkurrera och idka handel på en större marknad. Med ett snabbt bredband ökar tillväxten i hela Värmlands län.

Hagfors kommuns sträckor i del 3
Risbergsheden till Råbäcken
Höje till Ena
Lakene till Åleby/Sörby
Bäckåsarna till Ekshärad
Ekshärad till Borg
Edebäck till Bergsäng
Bergsäng till Byn
Byn till Stackerud

Status (Maj 2019)

ERUF 3 klart 2020-05-31 (se kartaPDF (pdf, 2.5 MB))

Sträcka H31: Råbäcken-Lakheden kommer att vara färdigbyggd 20190630 och har inte tagits i drift. Projektering av accessnät pågår och Zitius har gått ut med erbjudande av anslutning till berörda fastighetsägare.

Sträcka H32: Höje-Ena kommer att vara färdigbyggd 20190630 och har inte tagits i drift. Utbyggnad av accessnät har påbörjats i området av Zitius och inkoppling av berörda fastigheter kommer att ske successivt under år 2019.

Sträcka H33: Lakene- Åleby/Sörby byggnation pågår och kanalisationen beräknas att vara klar under våren år 2019. Accessnät projekteras av Zitius och erbjudanden har gått ut till berörda fastighetsägare.

Sträcka H34: Bäckåsarna- Ekshärad projekteras och beräknas att vara klart hösten år 2019. Accessnät projekteras av Zitius och erbjudanden har gått ut till berörda fastighetsägare.

Sträcka H35: Ekshärad-Borg projekteras och beräknas vara klart tidigast hösten år 2019. Accessnät projekteras av Zitius och erbjudanden har gått ut till berörda fastighetsägare.

Sträcka H36: Edebäck-Bergsäng projekteras och byggnation beräknas att påbörjas sommaren år 2019 och klart november 2019. Accessnät projekteras av Zitius och erbjudanden har gått ut till berörda fastighetsägare.

Sträcka H37: Bergsäng-Byn projekteras och byggnation kan påbörjas under sommaren år 2019. Accessnät projekteras av Zitius och erbjudanden har gått ut till berörda fastighetsägare.

Sträcka H38: Byn-Stackerud projekteras och byggnation kan påbörjas under hösten år 2019 Accessnät projekteras av Zitius och erbjudanden har gått ut till berörda fastighetsägare.

Sidansvarig

Senast ändrad

2019-06-04

KONTAKTUPPGIFTER

Administrativ chef
Johnny Lövgren
070-544 01 70
0563-185 31
johnny.lovgren@hagfors.se

Region Värmland logga
EU-logga

KONTAKT

Måndag-torsdag 8.00–17.00
Fredag 8.00–16.00
0563-185 00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se