logo

Bredbandsutbyggnad, del 3 Värmlands län

Bredbandsutbyggnad, del 3 Värmlands län ska öka möjligheterna för små och medelstora företag i fem värmländska kommuner att få tillgång till snabbt bredband. Med ett snabbt och säkert bredband stärks företagens konkurrenskraft och tillväxt.

I detta samverkansprojekt deltar kommunerna, Eda, Torsby, Hagfors, Forshaga, Munkfors, Arvika, Karlstad och Hammarö. Region Värmlands roll i detta projekt är att samordna ekonomisk redovisning och lägesrapportering till Tillväxtverket. Respektive kommun svarar själva för att upphandla och genomföra investeringar. Delprojekt 3 pågår mellan 1 juni 2017 och 30 september 2020. Genom att bygga fiber till planerade orter kommer vi att öka möjligheten för 1073 företag att få tillgång till snabbt bredband.

Projektet har en budget på cirka 88 miljoner kronor. Medfinansiärer är Europeiska regionala utvecklingsfonden, kommunerna och Region Värmland.

Accessnäten ingår inte i projekt
En förutsättning för att berörda företag ska kunna få en fiberanslutning är att det också byggs ett accessnät. Utbyggnaden av accessnät ingår inte i projektet. Det planerar och utför respektive kommun alternativt andra bredbandsbyggare på marknaden.

Små företag i ett större sammanhang
Det är viktigt att se länets stora och små företag i ett gemensamt sammanhang. De små företagen existerar ofta i nära relation till större företag och ofta som underleverantörer eller service- och tjänsteleverantörer i en gemensam värdekedja. Med ett snabbt bredband ökar de lokala företagens möjligheter att växa, konkurrera och idka handel på en större marknad. Med ett snabbt bredband ökar tillväxten i hela Värmlands län.

Hagfors kommuns sträckor i del 3
Risbergsheden till Råbäcken
Höje till Ena
Lakene till Åleby/Sörby
Bäckåsarna till Ekshärad
Ekshärad till Borg
Edebäck till Bergsäng
Bergsäng till Byn
Byn till Stackerud

Status (september 2020)

ERUF 3 klart 2020-08-31 (se karta Pdf, 2.5 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 2.5 MB))

Sträcka H31: Råbäcken-Lakheden är färdigbyggd har tagits i drift. Utbyggnad av accessnät pågår utifrån Zitius erbjudanden av anslutning till berörda fastighetsägare.

Sträcka H32: Höje-Ena är färdigbyggd och har tagits i drift. Utbyggnad av accessnät har påbörjats i området av Zitius och inkoppling av berörda fastigheter kommer att ske successivt under 2019-2020.

Sträcka H33: Lakene- Åleby/Sörby är färdigbyggd och har tagits i drift. Utbyggnad av accessnät pågår utifrån Zitius erbjudanden av anslutning till berörda fastighetsägare.

Sträcka H34: Bäckåsarna- Ekshärad är färdigbyggd. Slutbesiktas i september 2020. Accessnät projekteras av Zitius och erbjudanden har gått ut till berörda fastighetsägare.

Sträcka H35: Ekshärad-Borg är färdigbyggd. Accessnät projekteras av Zitius och erbjudanden har gått ut till berörda fastighetsägare.

Sträcka H36: Edebäck-Bergsäng är färdigbyggd. Slutbesiktas i september 2020. Accessnät projekteras av Zitius och erbjudanden har gått ut till berörda fastighetsägare.

Sträcka H37: Bergsäng-Byn är färdigbyggd. Slutbesiktas i september 2020. Accessnät projekteras av Zitius och erbjudanden har gått ut till berörda fastighetsägare.

Sträcka H38: Byn-Stackerud är färdigbyggd. Accessnät projekteras av Zitius och erbjudanden har gått ut till berörda fastighetsägare.

Sidansvarig

Senast ändrad

KONTAKTUPPGIFTER

Administrativ chef
Johnny Lövgren
070-544 01 70
0563-185 31
johnny.lovgren@hagfors.se

Region Värmland logga
EU-logga

KONTAKT

0563–185 00
Måndag–fredag 08.00–16.00
Lunchstängt 12.00–13.00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se

Följ Hagfors kommun på facebook.