Hjälptjänster

logo

Rapportera avvikelse

För att hitta fel och brister i vår verksamhet och våra arbetsrutiner så är vi tacksamma för alla avvikelser som rapporteras in till oss. Detta för att hålla en hög nivå på flygsäkerhet och allt annat som berör flygplatsen i stort.

undersida bild

När ska jag lämna in en avvikelserapport?

  • Avvikelser från, för flyg­plat­sen och verk­sam­he­ten, beskrivna ruti­ner och procedurer.
  • Hän­del­ser som hade kun­nat leda till till­bud med säkerhetspåverkan
  • Bris­ter i system och anläggningar på flygplatsen
  • Have­rier, tillbud och inci­den­ter
  • Före­komst av vilt och fågel på flygplatsområdet
  • Hän­delse som med­fört eller som skulle kun­nat leda till stör­ningar och/eller påverka flygsäkerheten.
  • Ska­dor på flyg­plan, bygg­na­der och på anläggningen.
  • Olycks­fall vid/på flygplatsen.

Länk till händelserapportlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Link to report formlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Det går även att rapportera avvikelse genom att fylla i blanketten nedan och skicka via mail till flygplats@hagfors.se.

BlankettWord (word, 77.3 kB)

Sidansvarig

Senast ändrad

2019-01-08

KONTAKTUPPGIFTER

Flygplatsvägen 13
683 93 Råda

0563-603 68
Fax: 0563-601 23
flygplats@hagfors.se

KONTAKT

Måndag-torsdag 8.00–17.00
Fredag 8.00–16.00
0563-185 00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se