Hjälptjänster

logo

Häggården byggs ut

Enligt befolkningsprognoser ökar Hagfors kommun i antal äldre personer som behöver insatser och av den anledningen gör vi stora satsningar inom äldreomsorgen. En utbyggnad av Häggården i Råda är en av satsningarna som pågår just nu.

häggården

Särskilda boendet Häggården ska få 5 nya lägenheter, varav en lägenhet med möjlighet för samboboende. Det kommer även bli ett gemensamt sällskapsrum och konferensrum, nytt personalrum, nytt mötesrum samt nya besöks- och personalparkeringar. I det nya mötesrummet kommer det finnas möjlighet att tillsammans med personal och anhöriga ha möte med läkare via videosamtal.

häggården

Sidansvarig

Senast ändrad

2018-11-20

KONTAKTUPPGIFTER

Byggprojektledare
Joacim Rönning
0563-185 06
joacim.ronning@hagfors.se


KONTAKT

Måndag-torsdag 8.00–17.00
Fredag 8.00–16.00
0563-185 00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se