Hjälptjänster

logo

Dantobacken och Bergsvägen

Arbetet med VA-sanering på Bergsvägen och Dantobacken i Uddeholm började år 2013. VA står för vatten och avlopp medan sanering innebär att vi har bytt ut gamla ledningar mot nya. Vi har även lagt dagvatten, något som inte har funnits tidigare i området.

Arbetet i Uddeholm har hittills bestått av två etapper. Etapp ett som omfattade Dantobacken och etapp två som omfattade resten av Bergsvägen. Nu har vi bytt vatten och avlopp och lagt dagvatten.

Vad har hänt?
Här kan du följa arbetets gång under tiden som vi arbetar för att förbättra ditt område. Varmt välkommen att kontakta oss om du har frågor.

2017-06-02
——————————————————————————————————————
Urgrävning av gatan

Nu gräver vi bort den gamla vägen så att den är fri från gammal sten och sand och lägger på duk och dränering. Sedan förstärker vi upp med flera lager av bergkross.

Att vi gräver ur gatan en gång till kan verka konstigt, men det är så man gör för att i slutändan få en stabil och fin väg som håller länge. Förra året när vi bytte ut de gamla ledningarna grävde vi rörschakt som var 2-3 meter djupa. När de läggs igen måste jorden få tid att sätta sig ordentligt. Skulle vi lägga på duk på en gång skulle det bli ett spår i mitten av vägen och jorden skulle sjunka ihop.

2016-09-16
——————————————————————————————————————
Arbetet med den nya ritningen

Våra medarbetare jobbar för fullt med det nya förslaget som kom till i samband med mötet i juni. Vi beräknar att arbetet kommer ta några veckor till innan vi bjuder in till ett nytt möte där alla boende ska få tycka till.

2016-06-02
——————————————————————————————————————
Lyckat informationsmöte som gav plats för idéer och diskussioner

Hagfors kommuns GVA-enhet bjöd in boende på Dantobacken och Bergsvägen till ett informationsmöte om det fortsatta arbetet i området. Det var mycket glädjande att så många kom för att dela med sig av sina tankar och idéer, trots det soliga och vackra vädret. Här kan du läsa en kort sammanfattning av vad som sades på mötet. 

Mötesdeltagarna var rörande överens att det inte skulle vara enkelriktad trafik i området. Boende upplever även att bilister kör alldeles för fort. Att göra vägen smalare på vissa ställen så att bilar inte kan mötas, alternativt sätta upp gupp eller refuger lades fram som förslag för att sänka farten. Ett förslag var också att ta bort korset vid Dantobacken/Bergsvägen och skapa en förgrening mellan vägarna.

Det ska också vara lätt för bilister att svänga vid de triangelformade korsningarna som finns vid Dantobacken/Bergsvägen och Bergsvägen/Stenbacken.

GVA-enheten kommer att bjuda in till ett nytt möte när det nya ritningen är klar så att du och dina grannar får möjlighet att komma med synpunkter på förslaget.

Nathalie Andersson, avdelningssamordnare, Pär Berglund, GVA-chef, Svenerik Strandberg, arbetsledare för gata och VA och Malin Skoog, miljöingengör, berättade om planerna för området.

Boende i området kom med värdefulla synpunkter och idéer

Kvällen inleddes med kaffe och en tårta som var dekorerad med två gatunamnsskyltar som det inte så oväntat stod Dantobacken och Bergsvägen på.

Sidansvarig

Senast ändrad

2018-10-18

KONTAKTINFORMATION

Arbetsledare gatuenheten
Sveneric Strandberg
070-331 35 56
0563-185 99
svenerik.strandberg@hagfors.se

KONTAKT

Måndag-torsdag 8.00–17.00
Fredag 8.00–16.00
0563-185 00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se