Hjälptjänster

logo

Hedvägen

17 oktober börjar vi arbetet med att bygga en ny gång- och cykelväg längs med Hedvägen.

Vi bygger en ny länk mellan de centrala delarna av Hagfors och motionsområdet i Vågbacken. Den nya gång- och cykelvägen sträcker sig mellan Hagfors Trä och Bilprovningen och är även en förlängning av Klarälvsbanan från Uddeholm till Vågbacken.

Hedvägen är en väg som trafikeras av tyngre fordon. Den nya gång- och cykelvägen ska därmed öka trafiksäkerheten i området.

Sidansvarig

Senast ändrad

2018-10-18

KONTAKTINFORMATION

Arbetsledare gatuenheten
Sveneric Strandberg
070-331 35 56
0563-185 99
svenerik.strandberg@hagfors.se

KONTAKT

Måndag-torsdag 8.00–17.00
Fredag 8.00–16.00
0563-185 00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se