Hjälptjänster

logo

Hyttvägen

Hyttvägen i Sunnemo ska få nya ledningar för vatten- och avlopp. Vi förbereder också för asfaltering.

Arbetet börjar vecka 40. Vägen kommer att vara stängd för genomfartstrafik mellan 26 september till 17 oktober.

Sidansvarig

Senast ändrad

2018-10-18

KONTAKTINFORMATION

Arbetsledare gatuenheten
Sveneric Strandberg
070-331 35 56
0563-185 99
svenerik.strandberg@hagfors.se

KONTAKT

Måndag-torsdag 8.00–17.00
Fredag 8.00–16.00
0563-185 00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se