Hjälptjänster

logo

Lindvägen

Vi lägger nya ledningar för vatten och avlopp på Lindvägen.

Framkomligheten kan komma att påverkas under tiden som arbetet pågår. Vi beräknar att vara klara i mitten av mars.

Sidansvarig

Senast ändrad

2018-10-18

KONTAKTINFORMATION

Arbetsledare gatuenheten
Sveneric Strandberg
070-331 35 56
0563-185 99
svenerik.strandberg@hagfors.se

KONTAKT

Måndag-torsdag 8.00–17.00
Fredag 8.00–16.00
0563-185 00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se