Hjälptjänster

logo

PRAO- en del i elevernas studie- och yrkesval

Praktisk arbetslivsorientering (prao) är ett sätt att ge elever mer kunskap om arbetslivet och olika yrkesområden. Det är huvudmannen, Hagfors kommun som ansvarar för att ordna en praoplats och endast lättare och riskfritt arbete får förekomma. Är du som arbetsgivare intresserad av att ta emot en praoelev eller har du som elev ett eget förslag till var du kan "praoa" hör av dig till studie- och yrkesvägledningen.

Prao ska omfatta minst tio dagar sammanlagt för alla elever från och med årskurs 8 i grundskolan respektive årskurs 9 i specialskolan. De nya bestämmelserna gäller från 1 juli 2018.

Syftet med praon är att ge dig som elev kunskaper om arbetslivet i vidare bemärkelse. Det innebär att du först och främst ska få en orientering om arbetslivet i stort, och i andra hand inrikta dig på enskilda yrken. Kommunens skolor ska genom samarbete med näringslivet och med arbetslivet i övrigt ge eleverna de kunskaper som ska lägga grund till ett bra val av studie- och yrkesval i framtiden. Prao ska sättas in i ett pedagogiskt sammanhang, där de undervisande lärarna aktivt deltar i förberedelserna.

I Hagfors kommun får varje elev i grundskolan totalt 12 dagars prao fördelade på:

Årskurs 6- 2dagar (VT)

Årskurs 8- 5 dagar (VT)

Årskurs 9- 5 dagar (HT)

I första hand söker eleverna själva sina praoplatser. Praon är en viktig del av det entreprenöriella lärandet. Genom praon får eleven lära sig att: ta initiativ, ta ansvar och omsätta sina idéer till handling. Detta ger eleven träning i att ta kontakt med arbetsplatser och presentera sig själv.

Skolan samarbetar med näringslivet och kommunens samtliga verksamheter för att ta ett gemensamt ansvar för denna viktiga del av elevens utbildning.Eleven får därför gärna höra av sig till sin studie- och yrkesvägledare om hon/han har idéer om var eleven kan göra sin prao.

Genom prao får du som elev möjligheter:

  • att få kontakt med arbetslivets villkor och krav.
  • att få se arbetsplatser man inte tänkt på och därigenom vidga sitt perspektiv.
  • att upptäcka sina intressen och talanger att få ökad insikt om sig själv och sina möjligheter/begränsningar.
  • att se om egna funderingar om arbete stämmer med verkligheten.
  • att få sommarjobb/feriearbete.

Praoveckor läsåret 2018/2019

Årskurs 9

Kyrkhedens skola v.39

Älvstranden Bildningscentrum 9C v.40 och 9A+9B v.41

Årskurs 8

Kyrkhedens skola v.12

Älvstranden Bildningscentrum 8A+8B v.13 och 8C v.15

Årskurs 6

Kyrkhedens skola Tis-ons v.22

Älvstranden Bildningscentrum Tors-fre v.21

Sunnemo skola Tis-ons v.21

 

Sidansvarig

Senast ändrad

2019-01-07

KONTAKTUPPGIFTER

Studie- och yrkesvägsledare grundskolan Hagfors, Råda, Sunnemo och Kyrkheden
Emma Lundberg
0563-189 06
072-206 87 30
emma.lundberg@edu.hagfors.se

KONTAKT

Måndag-torsdag 8.00-17.00
Fredag 8.00-16.00
0563-185 00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se