Hjälptjänster

logo

Grundsärskolan

Grundsärskolan är ett alternativ till grundskolan för elever som inte bedöms kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav därför att de har en utvecklingsstörning. Utbildningen ska anpassas efter varje elevs förutsättningar och består av 9 årskurser. Träningsskolan ingår som en inriktning.

Grundsärskolan omfattar utbildning i ämnen eller inom ämnesområden, eller en kombination av dessa. Utbildningen kan också omfatta ämnen enligt grundskolans kursplaner. Utbildningen ska bland annat ge kunskaper och värden, bidra till personlig utveckling, social gemenskap och ge en god grund för ett aktivt deltagande i samhället.

Träningsskola
Inom grundsärskolan finns en särskild inriktning som kallas träningsskola. Träningsskolan är avsedd för elever som inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen i ämnen. Istället för enskilda ämnen omfattar träningsskolan fem ämnesområden:

  • estetisk verksamhet
  • kommunikation
  • motorik
  • vardagsaktiviteter
  • verklighetsuppfattning


Sidansvarig

Senast ändrad

2020-06-04

KONTAKTUPPGIFTER

 

Rektor Kyrkhedens skola F-3
Daniel Sohl
0563-540 701
daniel.sohl@edu.hagfors.se

Kyrkhedens skola
Lilla klassen
0563-540 717

Rektor 4-6 Hagfors
Kristina Axelsson
070-190 48 05
0563-189 03
kristina.axelsson@edu.hagfors.se

Älvstranden Bildningscentrum
Deglunden
0563-189 23

LÄNKAR

Blanketter

KONTAKT

0563-185 00
Måndag-fredag 08.00-16.00
Lunchstängt 12.00-13.00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se