Hjälptjänster

logo

Råda skola F-3

Den nybyggda skolan ligger naturskönt i Norra Råda

Råda skola omfattas av stadier från förskoleklass till år 3.
Redan i 3:an åker eleverna med buss till Kyrkhedens skola i Ekshärad för att studera slöjd. Simundervisning och besök på bibliotek sker vid Älvstranden Bildningscentrum i Hagfors.

Sidansvarig

Senast ändrad

2019-09-18

KONTAKTUPPGIFTER

Rektor
Daniel Sohl
0563-540 701
daniel.sohl@edu.hagfors.se

Grundskoleadministratör
/IKT-strateg

Frida Haarala
0563-540 700
frida.haarala@edu.hagfors.se

Skolskjutssamordnare
Ulrika Sjöstedt
0563-189 45 ulrika.sjostedt@edu.hagfors.se

KONTAKT

Måndag-torsdag 8.00–17.00
Fredag 8.00–16.00
0563-185 00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se