Hjälptjänster

logo

Information om busskort

Du som önskar resa med buss mellan hemmet och skolan ansöker om ersättning för dagliga resor. Blanketten delas ut på grundskolorna, men finns även på Värmlandstrafiks hemsida. Du som har tilldelats ett inackorderingstillägg eller som åker med specialtransporter t.ex. taxi, har ej rätt till busskort.

Utlämning av busskort inför läsårsstart

Du som lämnat in blanketten Ansökan om resebidrag läsåret 2019/2020PDF (pdf, 374.3 kB) innan den 2 juli kommer att få ditt busskortet hemskickat. Det gäller även dig som ska läsa på annan ort.

OBS!
Från och med höstterminern 2019 går det inte längre att åka till och från skolan enbart genom att visa upp giltighetsbeviset vid terminsstart.

Vem har rätt till resebidrag?

  • Du som är född 2000 eller senare.
  • Du som ska läsa på heltid.
  • Du som har minst sex kilometer till skolan.
  • Du som går en utbildning som är minst åtta veckor.
  • Du ska vara inskriven i gymnasieskola eller motsvarande.
  • Du får inte få inackorderingsbidrag samtidigt

Var lämnas ansökan? Är du folkbokförd i Hagforskommun skickar du din ifyllda blankett till Älvstrandsgymnasiet, Sonja Brokvist 683 80 Hagfors. Det gäller även om du går i någon annan gymnasieskola i Värmland. Du som är folkbokförd i annan kommun lämnar blanketten till din hemkommun.

Om du behöver busskort under pågående termin
Kontakta Älvstrandsgymnasiets expedition. Se kontaktuppgifter i högerspalt.

Om du tappar bort busskortet
Om du tappar bort ditt busskort ska det anmälas till Älvstrandsgymnasiets expedition. Nytt busskort hämtar du själv på expeditionen. Avgiften för borttappat busskort är 200kr, detta kommer att faktureras.

Om ditt busskort blivit stulet
Om ditt busskort blivit stulet gäller samma tillvägagångssätt som vid borttappat busskort. För nytt busskort som utdelas utgår ingen avgift, under förutsättning att en kopia på polisanmälan lämnats in.

Om du avbryter studierna
Om du avbryter studierna i förtid, flyttar till annan kommun eller byter till skola utanför Värmland, måste du senast dagen efter förändringen meddela kommunens handläggare och snarast därefter lämna tillbaka busskortet.

Kontantersättning i särskilda fall
I särskilda fall kan kontant ersättning lämnas med ett belopp som motsvarar kostnaden för kollektivtrafikresa. Saknas kollektivtrafikförbindelser mellan bostaden och skolan och närmaste hållplats för kollektivtrafik överstiger sex kilometer, lämnas kontant ersättning.

"Dina personuppgifter kommer att behandlas enligt dataskyddsförordningen. För information om hur personuppgifterna behandlas i ditt ärende hänvisas till kommunens hemsida"

Sidansvarig

Senast ändrad

2019-06-25

KONTAKTUPPGIFTER

Gymnasiehandläggare  
Sonja Brokvist
0563-188 60
sonja.brokvist@edu.hagfors.se

KONTAKT

Måndag-torsdag 8.00–17.00
Fredag 8.00–16.00
0563-185 00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se