Hjälptjänster

logo

Information om busskort

Du som önskar resa med buss mellan hemmet och skolan ansöker om ersättning för dagliga resor. Du som har tilldelats ett inackorderingstillägg eller som åker med specialtransporter t.ex. taxi, har ej rätt till busskort.

Från och med höstterminen 2020 kommer ansökan om busskort göras digitalt. Ansökan öppnar 3 augusti 2020. För att kunna använda den digitala ansökan måste elev eller vårdnadshavare ha ett bank-id. Ett säkerhets-id fungerar inte.

För elever över 18 år måste eleven själv ansöka om busskort.

Ansökan kommer publiceras den 3 augusti.

Utlämning av busskort inför läsårsstart

Från höstterminen 2020 kan ansökan om busskort göras digitalt via Hagfors kommuns hemsida.

När du har ansökt om busskort får du ett sms med en länk skickad till din mobiltelefon med instruktioner för att få ditt busskort i appen. Instruktioner om hur du laddar ner appen kommer läggas upp här när ansökan publiceras.

Vem har rätt till resebidrag?

  • Du som är folkbokförd i Hagfors kommun. Det gäller även om du går i någon annan gymnasieskola i Värmland. Du som är folkbokförd i annan kommun söker hos din hemkommun
  • Du som är född 2001 eller senare.
  • Du som ska läsa på heltid.
  • Du som har minst sex kilometer till skolan.
  • Du som går en utbildning som är minst åtta veckor.
  • Du ska vara inskriven i gymnasieskola eller motsvarande.
  • Du får inte få inackorderingsbidrag samtidigt

Om du tappar bort busskortet
Om du tappar bort ditt busskort ska det anmälas till Älvstrandsgymnasiets expedition. Nytt busskort hämtar du själv på expeditionen. Avgiften för borttappat busskort är 200 kr, detta kommer att faktureras.

Om ditt busskort blivit stulet
Om ditt busskort blivit stulet gäller samma tillvägagångssätt som vid borttappat busskort. För nytt busskort som utdelas utgår ingen avgift, under förutsättning att en kopia på polisanmälan lämnats in.

Om du avbryter studierna
Om du avbryter studierna i förtid, flyttar till annan kommun eller byter till skola utanför Värmland, måste du senast dagen efter förändringen meddela kommunens handläggare och snarast därefter lämna tillbaka busskortet.

Kontantersättning i särskilda fall
I särskilda fall kan kontant ersättning lämnas med ett belopp som motsvarar kostnaden för kollektivtrafikresa. Saknas kollektivtrafikförbindelser mellan bostaden och skolan och närmaste hållplats för kollektivtrafik överstiger sex kilometer, lämnas kontant ersättning.

"Dina personuppgifter kommer att behandlas enligt dataskyddsförordningen. För information om hur personuppgifterna behandlas i ditt ärende hänvisas till kommunens hemsida"

Sidansvarig

Senast ändrad

2020-06-04

Gymnasiehandläggare  
Sonja Brokvist
0563-188 60
sonja.brokvist@edu.hagfors.se

KONTAKT

0563-185 00
Måndag-fredag 08.00-16.00
Lunchstängt 12.00-13.00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se