logo

Kurser Barn- och fritidsprogrammet

Här kan du se vilka kurser som ingår eller kan väljas

Gymnasiegemensamma kurser
Svenska 1
Matematik 1a
Engelska 5
Idrott och hälsa 1
Samhällskunskap 1a1
Historia 1a1
Naturkunskap 1a1
Religionskunskap 1

Programgemensamma kurser
Hälsopedagogik
Kommunikation
Lärande och utveckling
Människors miljöer
Pedagogiskt ledarskap
Svenska 2
Samhällskunskap 1a2
Naturkunskap 1a2

Inriktning pedagogiskt arbete
Pedagogiskt arbete
Socialt arbete

Gymnasiearbete

Programfördjupning/individuellt val
Kurser som kan erbjudas
Specialpedagogik 1
Specialpedagogik 2
Pedagogiska teorier och praktiker
Barns lärande och växande
Skapande verksamhet
Entreprenörskap
Svenska 3
Engelska 6
Matematik 2a

Sidansvarig

Senast ändrad

PROGRAMANSVARIG

Martin Ullgren
0563-188 97
martin.ullgren@edu.hagfors.se

SYV

Karin Pihlström
0563-188 70
karin.pihlstrom@edu.hagfors.se