logo

Kurser Vård- och omsorgsprogrammet

Här kan du se vilka kurser som ingår eller kan väljas

Gymnasiegemensamma kurser
Svenska 1
Svenska 2
Svenska 3
Matematik 1a
Engelska 5
Engelska 6
Idrott och hälsa 1
Samhällskunskap 1a1
Historia 1a1
Naturkunskap 1a1
Religionskunskap 1

Programgemensamma kurser
Anatomi och fysiologi 1
Anatomi och fysiologi 2
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2
Gerontologi och geriatrik
Hälso- och sjukvård 1
Hälso- och sjukvård 2
Omvårdnad 1
Omvårdnad 2
Psykiatri 1
Psykologi 1
Samhällskunskap 1a2
Social omsorg 1
Social omsorg 2

Gymnasiearbete

Programfördjupning/individuellt val
Kurser som kan erbjudas
Räddningsmedicin
Barn och ungdomshälsa
Matematik 2a

Sidansvarig

Senast ändrad

PROGRAMANSVARIG

Marina Eriksson
marina.eriksson@edu.hagfors.se

SYV

Karin Pihlström
0563-188 70
karin.pihlstrom@edu.hagfors.se