logo

Läsårstider 2023-2024

Här nedan finner du de beslutade läsårstiderna för läsåret 2023-2024

Elever
Höstterminen 2023
14 augusti–22 december

Vårterminen 2024
9 januari–5 juni

Arbetsår lärare
Höstterminen 2023
7 augusti-22 december

Vårterminen2024
8 januari-14 juni

Lovdagar lärare
30 oktober-3 november höstlov
26 februari-1 mars sportlov
29 mars-5 april påsklov
10 maj
7 juni

Lovdagar elever
20 september
9 oktober
30 oktober-3 november höstlov
1 december
8 februari
26 februari-1 mars sportlov
29 mars-5 april påsklov
19 april
10 maj

A-dagar lärare
Höstterminen 2023
7–11 augusti
20 september
9 oktober
1 december

Vårterminen 2024
8 januari
8 februari
19 april
10-14 juni

Sidansvarig

Senast ändrad