logo

Kartläggning och validering

Vad är validering?

Med validering avses en strukturerad process som innehåller en fördjupad kartläggning och en bedömning. Processen syftar till ett erkännande av ditt kunnande, oberoende av hur det förvärvats, till exempel genom studier, samhällsliv eller arbete.

Hemkommunen är skyldig att se till att den som vill få sitt kunnande kartlagt inför utbildning eller prövning inom komvux erbjuds en inledande kartläggning.

En inledande kartläggning klargör

Den inledande kartläggningen görs tillsammans med vår studie-och yrkesvägledare och möjliggör för den som överväger att börja studera eller genomgå prövning, att få en överblick över sitt kunnande samt göra medvetna och väl underbyggda studie- och yrkesval.

Tanken är att man inte ska behöva läsa det man redan kan. Kartläggningen kan användas för att ge vägledning och information om möjligheten till validering. Validering kan innebära att man inte behöver läsa vissa kurser i en yrkesutbildning eller delar av en kurs. Den inledande kartläggningen kan också klargöra att något annat än en validering är den bästa vägen.

Validering är en fördjupad kartläggning och en bedömning som syftar till ett erkännande av en persons kunnande

Vilka moment innehåller valideringsprocessen?

Den strukturerade valideringsprocessen innehåller två steg:

  1. en fördjupad kartläggning av personens kunnande.
  2. en bedömning av personens kunnande.

Vad menas med den fördjupade kartläggningen?

En fördjupad kartläggning görs inom ramen för valideringen och är lite mer utforskande än den inledande kartläggningen. Den syftar till att synliggöra och dokumentera elevens kunnande (resultatet av lärande i form av kunskaper, färdigheter, ansvar och självständighet) på ett sådant sätt att det går att bedöma i valideringsprocessens nästa steg som är själva bedömningen.

Det kan i den fördjupade kartläggningen handla om att gå igenom arbetsintyg, betyg och intyg från utbildningar samt genomföra en intervju eller ett samtal med eleven. Den fördjupade kartläggningen behöver inte innehålla båda dessa steg.
Ibland kan det vara tillräckligt att gå igenom skriftliga underlag och betyg.

Vad innebär bedömning av personens kunnande?

Bedömningen inom ramen för valideringsprocessen är en formell bedömning av en persons kunnande. Bedömningen görs som steg två i valideringsprocessen, efter den fördjupade kartläggningen. I detta moment kontrolleras och bedöms om kunnandet motsvarar de kompetenskrav som valideringen avser.

Bedömningen göras av en yrkeslärare med ämnes- eller yrkeskompetens inom området för det kunnande som ska bedömas med relevanta och tillförlitliga metoder. Personens kunnande kan behöva prövas både teoretiskt och praktiskt.

Bedömningen ska syfta till ett erkännande av personens kunnande, oberoende av hur det förvärvats.

VALIDERING i ditt yrke?

Vuxenutbildningen i Hagfors erbjuder validering inom yrkesvuxutbildningarna;
barn- och fritid, industri, service samt vård-och omsorg. Under valideringsperioden upprättas en orienteringskurs vilket betyder att du blir formellt inskriven på vuxenutbildningen.

När?

Vi har inte möjlighet att kontinuerligt genomföra validering. Det är därmed viktigt att du som känner att validering är ett bra alternativ kontaktar vår studie-och yrkesvägledare eller ansöker om validering under ansökningsperioderna på vårterminen respektive höstterminen.

Inledande kartläggning för vem?

Hemkommunen är skyldig att erbjuda en inledande kartläggning till ALLA som överväger att ta del av utbildning eller göra en prövning inom komvux om de uttrycker önskemål om en sådan kartläggning.

Eftersom validering kan genomföras inom ramen för en utbildning innebär bestämmelsen att även den som vill få sitt kunnande kartlagt inför en validering har rätt till en inledande kartläggning.

Vid frågor om kartläggning och validering kontakta vår studie-och yrkesvägledare eller rektor för vuxenutbildningen.

Publicerad av

Senast ändrad

KONTAKTUPPGIFTER

Rektor vuxenutbildning och anpassad gymnasieskola
Mattias Schelin
0563-185 35
mattias.schelin@edu.hagfors.se

Studie- och yrkesvägledare/adm

Viktoria Hedelin
070-360 72 70
viktoria.hedelin@edu.hagfors.se

 

Ansök till vuxenutbildningen här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.