logo

Preparand industri, introduktion vård, serviceutbildning eller repetition matematik


Under hösten 2023 erbjuder vi ett antal preparandkurser

PREPARAND - Industri/teknik start hösten 2023

Vi erbjuder PREP industri. Ett utmärkt tillfälle för dig som vill undersöka ditt intresse för vår yrkesvuxutbildning, tekniskoperatör 1,5 år. Preparandkursen ger dig också rätt till ekonomiskt studiestöd via CSN och är meriterande vid urval till yrkesvux utbildningen som startar i januari 2023.

INTRODUKTION - VÅRD start hösten 2023

Är en introduktion till vårdutbildning för dig som saknar tidigare erfarenheter från arbete i vård och vänder sig till den som har ett annat modersmål än svenska.
Kursen är fristående men kan vara meriterande vid urval till Yrkes SFI vårdbiträde som startar den 17 oktober 2022.

Servicepreparand - start hösten 2023

Inför vår yrkesgrundutbildning inom serviceområdet som är en kombinationsutbildning där yrkesinriktade studier kombineras med kurser i yrkessvenska, arbetsmarknadskunskap och praktik erbjuder vi en servicepreparand om 12 veckor.
Publicerad av

Senast ändrad