logo

Yrkes SFI vård

 

Bild på händer

Yrkes SFI vårdbiträde, startar 17 oktober 2022

- möjligheter finns även att först gå en introkurs i sex veckor med start 5 september.

ANSÖKAN SENAST 30 augusti

Det kommer att behövas många personer som vill arbeta inom vård och omsorg, både nu och i framtiden. Är du en av dem? I så fall är du välkommen att ansöka till en ettårig vårdbiträdesutbildning. En kombinationsutbildning där man läser yrkesinriktadekurser och yrkessvenska i kombination praktik och Svenska som andraspråk. Utbildningen vänder sig därmed till dig som har ett annat modersmål än svenska.

Du studerar 5 dagar per vecka. 3 dagar på skolan och 2 dagar ute på en arbetsplats inom vård och omsorg.

Du betalar inget för att studera på utbildningen, men du måste köpa litteratur. Har du ingen egen dator finns dator att låna.

Efter avklarad utbildning kan du söka arbete som vårdbiträde. För att få intyg från vård-och omsorgscollege krävs godkänt betyg i Svenska som andraspråk 1.

Ansökningsförfarandet och urval

- ANSÖKAN SENAST 30 AUGUSTI, länk i höger spalt.

Alla som söker till utbildningen kallas till en intervju. Vi bedömer spåklig nivå för att du ska kunna tillgodogöra dig studierna.

OBS!
Vi erbjuder en introkurs i sex veckor då du studerar 3 dagar/vecka och är ute på språkpraktik 2 dagar/vecka. Ett utmärkt sätt att undersöka om yrket är intressant.

Även elever som inte går introutbildningen deltar i urvalsprocessen.
Utbildningen sker i nära samarbete med branschen varför det är meriterande om viss erfarenhet från yrket finns.

Studierna pågår ca 1 år och är CSN berättigad.

Antal praktikplatser avgör hur många elever som kan antas till utbildningen.

Vid frågor om utbildningen kontakta i första hand någon av pedagogerna på programmet.

Vid frågor om studiefinansiering etc kontakta studie-och yrkesvägledare.Sidansvarig

Senast ändrad