logo

Yrkes SFI vård

 

Bild på händer

Yrkes SFI vårdbiträde

Beslut om ny utbildningsstart ej taget

(sidan uppdateras)

Det kommer att behövas många personer som vill arbeta inom vård och omsorg, både nu och i framtiden. Är du en av dem? I så fall är du välkommen att ansöka till en ettårig vårdbiträdesutbildning. En kombinationsutbildning där man läser yrkesinriktadekurser och yrkessvenska i kombination praktik och Svenska som andraspråk. Utbildningen vänder sig därmed till dig som har ett annat modersmål än svenska.

Du studerar 5 dagar per vecka. 3 dagar på skolan och 2 dagar ute på en arbetsplats inom vård och omsorg.

Du betalar inget för att studera på utbildningen, men du måste köpa litteratur. Har du ingen egen dator finns dator att låna.

Efter avklarad utbildning kan du söka arbete som vårdbiträde. För att få intyg från vård-och omsorgscollege krävs godkänt betyg i Svenska som andraspråk 1.

Ansökningsförfarandet och urval


Alla som söker till utbildningen kallas till en intervju. Vi bedömer spåklig nivå för att du ska kunna tillgodogöra dig studierna.

Studierna pågår ca 1 år och är CSN berättigad.

Antal praktikplatser avgör hur många elever som kan antas till utbildningen.

Vid frågor om utbildningen kontakta i första hand någon av pedagogerna på programmet.

Vid frågor om studiefinansiering etc kontakta studie-och yrkesvägledare.Sidansvarig

Senast ändrad