logo

Svetsutbildning

Det finns ett stort behov av svetsare i industrin och flera företag i Hagfors ser också ett ökat behov av att stärka produktionen med svetskompetens. Vi erbjuder med anledning av detta en svetsutbildning.

Under 30 veckor utvecklar du kunskaper i svets. Du lär dig hur val av material, metod och teknik påverkar resultat och utrustning.
Vi lägger vikt vid systematiskt arbetsmiljöarbete samt förmåga att arbeta säkert. Ansökan är nu stängd.

Under förutsättning att erforderliga beslut fattas finns utbildningen tillgänglig att söka under hösten 2024.

Utbildningen är CSN berättigad och bedrivs på helfart i ett nära samarbete med ortens företag. Arbetsplatsförlagt lärande är kärnan i en yrkesutbildning. Praktik sker på någon av ortens industriföretag. Du är på plats i skolans svetslokaler 1 dag/vecka.

Utbildningen innehåller ett kurspaket om 500 poäng på gymnasienivå och leder till betyg

KURSER

Svets grund, 100 poäng
Materialkunskap 1, 100 poäng
Tillverkningsunderlag 1, 100 poäng
Kälsvets 1, 100 poäng
Kälsvets 2, 100 poäng

(Orienteringskurs ,100 poäng)

Publicerad av

Senast ändrad