logo

Nu är ansökan till vård- och omsorgsutbildningen öppen

Lena, Ulrika och Pernilla är stolta undersköterskor i Hagfors kommun. Vad är deras uppfattning om det bästa med yrket och vilka utmaningar ser de?

undersida bild

Trions bakgrund

Trion berättar att de har jobbat många år inom äldreomsorgen i Hagfors. Lena har även vidareutbildat sig till geriatrik specialiserad undersköterska.

De jobbar idag på Solåsbacken vilket är en dagverksamhet för personer med demens/kognitiv svikt. Daggästerna kommer från sitt egna hem och åldern på personerna kan variera.

Verksamheten bidrar till att förebygga isolering, genom sociala och fysiska aktiviteter, ge råd och stöd i personens vardag, samt ett stort stöd och avlösning för anhöriga.

Trions arbete bidrar till att personen, kan bo kvar i det egna hemmet så länge som möjligt.

Det bästa med yrket

"Det bästa med vårt jobb är att det känns meningsfullt och att det gör skillnad. Att man kan bidra till glädje, ge en känsla av struktur och trygghet för både anhöriga och deras närstående.

"På vår arbetsplats har vi ett fritt och varierat jobb, vi möter många olika människor, dagen blir lite som vi gör den till".

Utmaningar som finns och vikten av att prata väl om yrket

Visst finns saker som kan utvecklas och bli bättre . Där vi jobbar får man t ex arbeta dagtid, men generellt inom vårt yrke behöver både schema och löner ses över. Framförallt måste statusen till yrket höjas. Vem som helst kan inte jobba med människor och det finns en uppfattning om att yrket saknar utveckling, men det stämmer inte. Det finns många inriktningar.

Att det utbildas nya undersköterskor i vår kommun är oerhört viktigt menar trion, eftersom det i perioder råder stor personalbrist. Vi undersköterskor behövs och det är viktigt att den som jobbar i vården har den kompetens som krävs för att möta människor på ett professionellt sätt".

Ens egen inställning spelar roll

Liksom alla jobb är det också viktigt att man har roligt inom personalgruppen, att man jobbar efter samma mål och man kan vara med och påverka genom att framför sina idéer. Det är också viktigt att man som personal pratar gott om sitt yrke. Gör man inte det då bör man byta jobb, menar trion.

Sök till vård- och omsorgsutbildningen som börjar i januari 2023

Vill du ha ett meningsfullt yrke - gör som trion utbilda dig till undersköterska.

Webbansökan är öppen t o m 30 oktober. Vid behov kontakta vår studie-och yrkesvägledare som hjälper dig genom ansökningsprocessen.

Brödtext

Publicerad av

Senast ändrad

KONTAKT

0563–185 00
Måndag–fredag 08.00–16.00
Lunchstängt 12.00–13.00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se

Följ Hagfors kommun på facebook.