logo
Projektets gemensamma logga

PROJEKTET ÄR AVSLUTAT 220630

 

Yrkesväg Värmland är ett projekt finansierat via Europeiska Socialfonden och pågår 2020-08-01 – 2022-06-30. Länsstyrelsen i Värmland är projektägare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och projektet genomförs i samverkan med 11 av länets kommuner, där Hagfors kommun ingår. Läs mer om vux Värmlands samverkan här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hagfors liksom övriga Värmland står inför stora kompetensförsörjnings- och tillväxtutmaningar på grund av bland annat minskande befolkningsunderlag, demografiska utmaningar och hög arbetslöshet bland framförallt utrikesfödda.

Yrkesväg Värmlands övergripande projektmål är att nyanlända och långtidsarbetslösa utrikes födda kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden ska komma i arbete, utbildning eller närmare arbetsmarknaden.

Tre utbildningsspår med fokus på yrkesliv och arbetsmarknad utvecklas

Vuxenutbildningen, arbetsmarknadsenheten och IFO ska i samverkan utveckla utbildningsspår med fokus på yrkeslivet.

Utbildningsspår 1 och 2 riktar sig till kvinnor och män som saknar formell utbildningsbakgrund och avser insatser som integrerar SFI, svenska för invandrare, med orienteringskurser och yrkesinriktade kurser.

Utbildningsspår 3 riktar sig till kvinnor och män som har viss utbildningsbakgrund och bedöms klara av studier inom Yrkes-SFI.

Målgrupperna ska också kompetensutvecklas avseende hälsa, jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering.


Språkpraktik och APL, arbetsplatsförlagt lärande

Ett stort fokusområde i projketet är att bygga broar mot arbetslivet och utveckla en samverkan mellan vuxenutbildningen, det lokala näringslivet och branscher i behov av kompetensförsörjning.

Projektets deltagare rekryteras i första hand inom SFI

Projektetdeltagare rekryteras i första hand inom SFI, men individer som av olika anledningar idag inte studerar på SFI och tillhör målgrupperna kan också ingå. Avnämare kan vara vuxenutbildningen, arbetsförmedlingen eller socialförvaltningen
Sidansvarig

Senast ändrad

KONTAKT

0563–185 00
Måndag–fredag 08.00–16.00
Lunchstängt 12.00–13.00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se

Följ Hagfors kommun på facebook.