logo

Yrkesväg

Yrkesväg är ett projekt där syftet är att bidra till att förbättra integration och möjligheter för personer med medborgarskap i ett land utanför EU att etablera sig i det svenska samhället samt på den svenska arbetsmarknaden. Projektet startade 1 november 2022 och pågår till 30 juni 2026.

Logga Yrkesväg

Länsstyrelsen Värmland är projektägare för Yrkesväg som genomförs i samverkan med Region Värmland och elva kommuner i länet, samt med kommuner och länsstyrelsen i Dalarna, Västra Götaland och Örebro. Hagfors är en av kommunerna i Värmland som ingår i projektet.

Projektet medfinansieras av Europeiska unionen genom Asyl-, migrations- och integrationsfonden och pågår mellan 1 november 2022 till 30 juni 2026.

Lokal projektledare i Hagfors är Liliana Melén.

För att kunna ingå i projektet ska man ha en praktikplats som kan knytas samman med teori. I Hagfors ingår 15 elever per år under projektets gång,

»  Information om projektet på Yrkesvägs webbplats Länk till annan webbplats.

Bakgrund
Bakgrunden till Yrkesväg är att det idag finns en efterfrågan av arbetskraft i Sverige. Många arbetsgivare och branscher kräver specifik yrkesutbildning samtidigt som det finns en brist av målgruppsanpassade utbildningsinsatser inom vuxenutbildningen som leder till arbete för personer med medborgar­skap i ett land utanför EU.

Yrkesväg bygger vidare på det framgångsrika projektet Yrkesväg Värmland som drevs av Länsstyrelsen Värmland. I Yrkesväg Värmland utvecklades en ny samhälls-, arbetslivs- och yrkesintegrerad utbildningsmodell som kortat vägen till arbete för hundratals utrikesfödda kvinnor och män. Yrkesväg bygger vidare på utbildningsmodellen, och utvecklar den genom att lägga till fler utvecklingsområden.

Mål
Projektets övergripande mål är förbättrad integration och möjligheter för personer med medborgar­skap i ett land utanför EU att etablera sig i det svenska samhälls- och arbetslivet.

Målgrupper
Det finns två målgrupper i projektet Yrkesväg.
Målgrupp 1: Tredjelandsmedborgare (TLM) med kort eller ingen skolbakgrund som inte bedöms vara direkt matchningsbara mot arbete och inte bedöms klara av studier på gymnasial nivå.
Målgrupp 2: Tredjelandsmedborgare (TLM) med viss utbildningsbakgrund, som inte bedöms vara direkt matchningsbara mot arbete och som bedöms klara av studier på gymnasial nivå.

Publicerad av

Senast ändrad

KONTAKTUPPGIFTER

Projektledare
Liliana Melén liliana.melen@edu.hagfors.se
070- 292 3736

Logotyp EU