logo

Nyhetsarkivet

 • Väg 824 är öppen för trafik igen


  Torsdag 30 juni 18.00 kommer väg 824, mellan Lidsbron och Råda att vara öppen för trafik igen.

  Läs mer
 • Ny barn- och bildningschef från hösten 2016

  Idag blev det klart vem som blir ny barn- och bildningschef i Hagfors kommun. Från och med senast början av oktober 2016 tar Tove Frostvik över uppdraget från Jan Lilja, tillförordnad barn- och bildningschef.
  Läs mer
 • Nytt kvarter kan bli möjlighet tack vare planändring

  Hagfors kommun håller på att uppdatera och ta fram en ny detaljplan som kommer att ersätta dagens stadsplan från 1949. Arbetet innebär att vi ser över tomma tomter för att skapa möjligheter att bygga bostäder och lokaler för handel.
  Läs mer
 • Kommunfullmäktige tog viktiga beslut om budget och folkomröstning


  Måndag 27 juni hölls det sista fullmäktigemötet för första halvan av 2016 där man behandlade bland annat två stora punkter: budget och folkomröstning. Ledamöterna fastställde drifts- och investeringsbudget för 2017 samt plan för 2018 och 2019 och tog också beslut i flera punkter inför den kommande folkomröstning som kom till genom ett folkinitiativ.
  Läs mer
 • Ökad nedskräpning vid kommunens återvinningsstationer

  Parkenheten har den senaste tiden märkt av en ökning av dumpade hushållssopor och grovsopor vid kommunens återvinningsstationer, material som inte hör hemma där.
  Läs mer
 • Störningar på Timotejvägen och Stjärnsnäsvägen


  Vecka 26-27 kommer vi att utföra reparationer/underhåll på vatten- och avloppsledningsnätet i området.
  Läs mer
 • Föreningar: ansök om bidrag inom funktionshinderområdet

  Nu är det dags för ansökan om föreningsbidrag inom funktionshinderområdet. Fördelningen av bidrag sker i enlighet med de riktlinjer som finns.

  Läs mer
 • Kalkning i kommunens sjöar


  Torsdag 16 juni inleds båtkalkningen i Acksjön

  Läs mer
 • Årets sommarblommor planteras

  Nu är det äntligen dags att smycka utemiljön med vackra blommor i alla möjliga färger och former.
  Läs mer
 • Kommunstyrelsen 13 juni i korthet


  Kommunstyrelsen behandlade följande ärenden på dagens sammanträde:
  Läs mer
 • Nytt hållbart boende kan bli verklighet i centrala Hagfors

  Energimyndigheten har beviljat Hagfors kommun 600 000 kronor i förstudiemedel för att undersöka möjligheten att kretsloppsanpassa ett nytt kvarter i centrala Hagfors.
  Läs mer
 • Stipendieutdelning

  I samband med Älvstrandsgymnasiets studentexamen delades ett antal stipendier ut. Här ser du alla stipendiaterna:
  Läs mer
 • Den idéburna sektorn diskuterade framtidens Hagfors för föreningslivet

  Vad får vår kommun att bli den bästa platsen att bo, leva eller verka i? Vad vår kommun är, och var vi är på väg är frågor som det inte finns tydliga svar på idag. Tillsammans ska vi försöka hitta svaren på de frågorna under resten av året, och resultatet ska sammanfattas till ett dokument med ett antal fokusområden och mål, som vi kallar Hagforsstrategin.
  Läs mer
 • Snart kan du träffa Hagfors turistinformation i hela kommunen


  Nyligen öppnades fem InfoPoints på olika anläggningar inom Hagfors kommun, nu satsar vi på ytterligare tillgänglighet för besökare och för dig som bor i kommunen. Onsdag 15 juni börjar turnén med en mobil turistinformation.
  Läs mer
 • Arbetet med att laga fontänen har börjat

  Idag var det tänkt att fontänen i Uvån skulle fästas tillbaka på botten. Halvvägs i arbetet visade det sig att en av pontonerna som håller den flytande var trasig och i behov av reparation.
  Läs mer
 • Nationaldagsfirande i Hagfors

  Här kan du se ett blandat bildsvep som visar delar av allt som hände i Hagfors
  Läs mer
 • Näringslivet i Hagfors diskuterade utmaningar och möjligheter

  Vad får vår kommun att bli den bästa platsen att bo, leva eller verka i? Vad vår kommun är, och var vi är på väg är frågor som det inte finns tydliga svar på idag. Tillsammans ska vi försöka hitta svaren på de frågorna under resten av året, och resultatet ska sammanfattas till ett dokument med ett antal fokusområden och mål, som vi kallar Hagforsstrategin.
  Läs mer
 • Säkra lekplatser främjar skoj och bus


  Jennie Nilsson möter mig vid Treklövern en varm och solig vårdag i maj. I samma stund som vi öppnar den lilla grinden som leder in till förskolans skolgård fylls lekplatsen plötsligt med glada barn som är fulla av liv och härlig energi. Glädjeskratt och skrik varvas med en massa lek och bus.
  Läs mer
 • Snart beslutas drift- och investeringsbudget för 2017

  Nu är budgetprocessen igång inför kommande år. Under förra veckan lämnade tjänstemännen över sitt förslag på både drift- och investeringsbudget för 2017 samt plan för 2018 och 2019 till budgetkommittén som nu har tagit fram ett politiskt förslag. Slutgiltiga beslut tas av kommunfullmäktige 27 juni.
  Läs mer

KONTAKT

0563–185 00
Måndag–fredag 08.00–16.00
Lunchstängt 12.00–13.00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se

Följ Hagfors kommun på facebook.