logo

Nyhetsarkivet

 • Sök stipendie från stiftelsen Donationen Åsarnas fond 

  Fram till den 9 november kan du som har fullgjort obligatorisk skolgång (avslutat årkurs 9) ansöka om 2018/2019 års stipendie från stiftelsen Donationen Åsarnas fond. Stipendierna är behovsprövade och vänder sig till ungdomar som har fortsatt eller avser att fortsätta studera. 
  Läs mer
 • Brunt vatten i kranen?

  Just nu jobbar vi med att spola rent ledningarna i norra Ekshärad. Det kan orsaka att det tillfälligt kommer brunt vatten ur kranen. För att komma till rätta med det kan du gärna spola tills det kommer klart vatten.
  Läs mer
 • Avloppsläcka i Åros, Råda

  Under onsdagskvällen upptäcktes en läcka på en avloppsledning i Åros, Råda.
  Läs mer
 • Många besökande på FramtidsForum idag

  FramtidsForum är i full gång på Hotell Monica. Ett 70-tal utställare finns med och det är en stor variation på branscher och utbildningar att lära sig mer om. Mässan är öppen till kl. 16.00 och efter det hålls prisutdelning i tävlingen Lyftkraft och föreläsning av Uddeholms ABs VD Johnny Sjöström i biosalongen.
  Läs mer
 • Läkemedelsroboten Evondos gör entré

  I slutet av oktober kommer vård och omsorgsavdelningen och sociala avdelningen i Hagfors att testa nya läkemedelsroboten Evondos. Läkemedelsroboten består av ett distansvårdsystem och tidsinställd dosmediciering av läkemedel. Evondos hjälper vård och omsorgstagaren att ta sin medicin vid rätt tidpunkt och i rätt dos och förhoppningen är att det ska leda till en förbättrad hälsa och självständighet.
  Läs mer
 • Villavägen/Asplings väg avstängd

  Korsningen Villavägen/Asplings väg stängs återigen, men denna gång i förebyggande syfte. Vi arbetar för att förhindra fler vattenläckor vid reningsverket.
  Läs mer
 • Asfaltbeläggning Gustavsfors

  Nästa vecka lägger vi asfalt i områdena “Österrike” och “Berget”, Gustavsfors.
  Läs mer
 • Renspolning av vattennätet i Kallkälldalen

  Pollex AB kommer under nästa vecka utföra renspolning av vattenledningsnätet i Kallkälldalen på uppdrag av Hagfors kommun.
  Läs mer
 • Vi taggar ditt sopkärl

  Sedan en månad tillbaka har vi arbetat med att tagga sopkärl runt om i kommunen.
  Läs mer
 • Bygget av Hagfors nya handelscentrum är igång!

  CT Development har nu börjat bygget av Hagfors nya handelscentrum på det 11 000 kvadratmeter stora grönområdet bakom Lidl.
  Läs mer
 • Kommunstyrelsen i korthet 15 oktober

  Kommunstyrelsen behandlade följande ärenden på sitt sammanträde:
  Läs mer
 • Begränsad framkomlighet, Kallkälldalen

  Två veckor framöver kommer det vara begränsad framkomlighet i Kallkälldalen på grund av att vi gör luft-vattenspolning i ledningarna.
  Läs mer
 • Korsningen Villavägen/Asplings väg avstängd

  På grund av en vattenläcka vid reningsverket har vi stängt av vägen vid korsningen Villavägen/Asplings väg. Inlägget uppdateras när vägen är öppen igen.
  Läs mer
 • Kyrkogatan delvis stängd måndag 15 oktober

  På grund av komplikationer med Skanska Asfalts leverantör avslutades inte vägarbetet på Kyrkogatan. Vi håller gatan öppen under helgen och fortsätter arbetet på måndag morgon.
  Läs mer
 • Schaktningsarbete på Gästisvägen, Råda

  Måndag 15 oktober startar schaktningsarbete för beläggning av asfalt på Gästisvägen i Råda. Under pågående arbete är det begränsad framkomlighet.
  Läs mer
 • Skänk fritidsutrustning till Fritidsbanken!

  Har du sportutrustning eller fritidsprylar hemma som du aldrig använder? Som bara tar plats och samlar damm? Skänk till Fritidsbanken som kan ge någon annan möjligheten att prova på en ny fritidsaktivitet!
  Läs mer
 • Hushåll i Stjärnsnäs kan beröras av ventilbyte

  Under dagen kan du som bor i Stjärnsnäs vara utan vatten i kortare perioder. Det beror på att vi påbörjar arbetet med ventilbyte, på grund av borrningsolyckan på vattenledningen igår.
  Läs mer
 • Kyrkogatan avstängd 10-12 oktober

  Under vecka 41 kommer vår gatuenhet att förbättra gatans skick.
  Läs mer
 • Polisanmälan om förskingring

  Hagfors kommun har upptäckt att en medarbetare har förskingrat pengar. Ärendet är polisanmält och varsel om avsked har skickats till medarbetaren.
  Läs mer
 • Trafikstörning Råda 9 oktober-11 oktober

  Läs mer
 • Vattenläcka vid reningsverket

  Just nu har vi en vattenläcka vid reningsverket i Hagfors. När vi jobbar med läckan behöver vi stänga av korsningen Villavägen/Asplings väg. Det ligger just nu en brandslang över vägen.
  Läs mer
 • Fler hushåll berörda av vattenavstägningen i norra Ekshärad

  Avstängningen berörde alla hushåll från korsningen Skogsvägen/Grinnemovägen och norrut, på väster sida om väg 62.
  Läs mer
 • Vi klättrar uppåt i företagsklimatrankingen- för tredje året i följd!

  Idag släppte Svenskt Näringsliv sin årliga enkätundersökning om företagsklimatet i Sveriges kommuner. I år hamnar Hagfors kommun på plats 219 av 290. Vi klättrar 24 platser från 2017.
  Läs mer
 • Svår framkomlighet på Tretumsvägen, Ekshärad

  Läs mer
 • Vattenavstängning norra Ekshärad

  Mellan 2 oktober 20.00 och 3 oktober 06.00 stänger vi av vattnet till hushåll i norra Ekshärad, väster om väg 62, på grund av ventilbyte.
  Läs mer
 • Ny entreprenör och nya sopbilar tar hand om avfallet

  Från och med 1 oktober börjar vår nya entreprenör NordRen att ta hand om ditt avfall.
  Läs mer

KONTAKT

0563–185 00
Måndag–fredag 08.00–16.00
Lunchstängt 12.00–13.00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se

Följ Hagfors kommun på facebook.