logo

Nyhetsarkivet

 • Fortsatt mycket hög smittspridning - men vissa åtgärder kan tas bort den 9 februari

  Smittspridningen av covid-19 är fortsatt mycket omfattande. Regeringen och Folkhälsomyndigheten bedömer att de åtgärder som infördes i december 2021 och januari 2022 är nödvändiga i ytterligare 14 dagar. Därefter hoppas man att åtgärderna successivt från 9 februari ska kunna avvecklas.
  Läs mer
 • Kritik på teknik - En enkät om vår kommunaltekniska service

  Kritik på teknik är en undersökning som genomförs av Sveriges kommuner och regioner (SKR) vart tredje år. Enkäten skickas ut per post till 500 av kommunens invånare i början av februari. I undersökningen får du svara på frågor om till exempel skötsel av parker, gator och dricksvatten.
  Läs mer
 • Den 20 januari införs nya regler för familjekarantän och testning av covid-19

  Spridningen av covid-19 är fortsatt mycket hög och nu ändras de förhållningsregler som handlar om att stanna hemma från arbete eller skola när du eller någon i ditt hushåll är sjuk. Ändringen görs för att minska frånvaro av personal inom samhällsviktig verksamhet. Folkhälsomyndigheten uppdaterar också de nationella rekommendationerna för regionernas prioritering av testning.
  Läs mer
 • Kommunstyrelsen i korthet 17 januari

  Måndag den 17 januari hade kommunstyrelsen årets första sammanträde. Här kan du läsa en kort sammanfattning av några av de ärenden som togs upp då. Kom ihåg att du alltid kan läsa protokollet på hagfors.se så snart det är justerat.
  Läs mer
 • Personalen tycker det är kul att jobba i kommunen

  Sedan 2012 har Hagfors kommun undersökt vad personalen anser om sin arbetsmiljö. Medarbetarundersökningen 2021 visar att man trivs på jobbet. Det var 89 procent som deltog i undersökningen. Samtliga medelvärden i undersökningen innebär betyget 3,9 på en femgradig skala. Arbetsgivarens inställning till föräldraledighet är den enskilda fråga som får högst betyg. Lägst betyg ges till den fysiska arbetsmiljön.
  Läs mer
 • Den 12 januari införs flera nya åtgärder mot covid-19

  Smittspridningen av covid-19 ökar i Sverige. Från den 12 januari införs därför flera nya åtgärder för att minska smittspridningen och belastningen på sjukvården. Det enskilt viktigaste som du kan göra för att minska smittspridningen är att ta vaccin mot covid-19.
  Läs mer
 • Avgiften för barnomsorg höjs 2022

  Från den 1 januari 2022 gäller nya avgifter för barnomsorg. Det sker en höjning i avgiften för att ha barn i fritidshem och förskola. Höjningen beror på att inkomsttaket indexerats till 52 410 kronor per månad (2021 var det 50 340 kronor per månad).
  Läs mer