logo

Nyhetsarkivet

 • Medborgarundersökning ger bra betyg till Hagfors kommun

  Resultatet från medborgarundersökningen 2022 visar på en fortsatt hög resultatnivå. Hagfors kommun ligger över rikssnittet på alla delar i undersökningen. I årets undersökning är fler positiva till både arbets-och utbildningsmöjlighet. Även trygghet är en fråga som får höga betyg. Lägre betyg ges till nöjesutbudet och tillgång till kollektivtrafik.
  Läs mer
 • Idag serverar vi krismat i skolor, förskolor och boenden

  Vecka 39 är det Krisberedskapsveckan 2022. Årets tema för veckan är mat. Därför serverar vi den 26 september samma lunchmat i alla skolor, förskolor och boenden i Hagfors kommun. Korv och mos.
  Läs mer
 • Du är en del av Sveriges beredskap

  Krisberedskapsveckan är en årlig nationell kampanj som samordnas av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Målet med veckan är att fler människor ska vara förberedda inför en eventuell kris. Krisberedskapsveckan 2022 är vecka 39, 26 september - 2 oktober. Årets tema är mat.

  Läs mer
 • Del av Geijersholmsvägen i Hagfors avstängd vecka 40-45 för ombyggnationer

  Från den 3 oktober till och med 13 november kommer Geijersholmsvägen i Hagfors från korsningen Engkvist väg fram till ÄBC att vara avstängd för fordonstrafik. Avstängningen beror på att gång- och cykelvägen ska breddas och dras om och en cykelparkering byggas. Även den befintliga vändplanen ska byggas ut med fler parkeringsplatser i dess anslutning.
  Läs mer
 • Säker läkemedelshantering tema för internationella patientsäkerhetsdagen 2022

  Läkemedelsfel i vården är ofta undvikbara och skapar onödigt lidande samt konsumerar resurser. Region Värmland kampanjar tillsammans med Hagfors och övriga kommuner i länet för säkrare läkemedelshantering i samband med internationella patientsäkerhetsdagen den 17 september 2022.
  Läs mer
 • Hela Sverige plockar skräp

  Lördag den 17 september 2022 är det dags för Håll Sverige Rent-dagen! Då uppmuntrar vi dig, gammal som ung, att ge dig ut och plocka allt skräp du kan hitta.
  Läs mer
 • Kommunstyrelsen i korthet 13 september

  Tisdag den 13 september hade kommunstyrelsen sammanträde. Här kan du läsa en kort sammanfattning av några av de ärenden som togs upp då. Kom ihåg att du alltid kan läsa protokollet på hagfors.se så snart det är justerat.
  Läs mer
 • Hagfors en av fem värmlandskommuner i utmaning om klimatsmart körning

  Under den Europeiska Mobilitetsveckan, 16–21 september, tävlar de fem värmländska kommunerna Hagfors, Kil, Munkfors, Sunne och Torsby i klimatsmart körning under ledning av rallyproffset Tina Thörner.
  Läs mer
 • Politisk paneldebatt 8 september

  Gemensamt bjuder samtliga politiska partier i Hagfors kommun in till paneldebatt torsdag 8 september kl. 19.00. Debatten kommer också att livesändas på hagfors.se
  Läs mer
 • Ekshäradspelaren blir restaurerad

  Kanske har du sett att bildpelaren utanför Bågskytten i Ekshärad har klätts in i en byggställning? Idag, måndag 5 sep, påbörjar nämligen Cecilia Skoglund, konsverator på Värmlands museum, ett restureringsarbete med pelaren. Arbetet förväntas pågå cirka en vecka framåt. Nu ska den göras ren och färg bättras på.
  Läs mer