logo

Nyhetsarkivet

 • Har du rätt till bostadstillägg från Pensionsmyndigheten?

  Bostadstillägg är ett tillägg till din allmänna pension som du ansöker om själv hos Pensionsmyndigheten. Din bostadskostnad, inkomster och eventuella tillgångar avgör om du kan få bostadstillägg. Vid en ansökan om bostadstillägg prövas även rätten till äldreförsörjningsstöd.
  Läs mer
 • Gör en viktig insats - bli kontaktperson inom LSS och socialpsykiatri

  Vill du göra skillnad i en annan människas liv? Just nu sitter någon och väntar på att få en kontaktperson. Du kan hjälpa den personen till ett aktivare liv. Som kontaktperson fungerar du som en vän med ett uppdrag att stödja och stärka den enskilde till ett meningsfullt och självständigt liv.
  Läs mer
 • Missade provtagningar i badhuset

  Då vi äger en badhusverksamhet är vi skyldiga att göra regelbundna kontroller och provtagningar av badvattnet. Vår tillsynsmyndighet för detta är miljökontoret, som följer upp att provtagning sker.
  Läs mer
 • Personalen ger högt betyg till Hagfors kommun

  Medarbetarundersökningen 2022 visar att personalen trivs att arbeta i Hagfors kommun. Medelbetyget för samtliga frågor i undersökningen är 4,0 på en femgradig skala. Arbetsgivarens inställning till föräldraledighet får högst betyg, 4,7. Det är 87 procent av personalen i Hagfors kommun som deltagit i undersökningen.
  Läs mer
 • Kommunstyrelsen i korthet 9 januari

  Måndag den 9 januari hade kommunstyrelsen sitt första sammanträde 2023. Här kan du läsa en kort sammanfattning av några av de ärenden som togs upp då. Kom ihåg att du alltid kan läsa protokollet på hagfors.se så snart det är justerat.
  Läs mer
 • Avgifterna för barnomsorg ändras 2023

  Från den 1 januari 2023 gäller nya avgifter för barnomsorg. Det sker en höjning i avgiften för att ha barn i fritidshem och förskola. Höjningen beror på att inkomsttaket indexerats till 54 830 kronor per månad (2022 var det 52 410 kronor per månad).
  Läs mer