logo

Nyhetsarkivet

 • "Jag kan inte ha ett bättre sommarjobb"

  Från sitt första sommarlov och totalt fem somrar var han på sommarkollot vid Åsaland. I år är Felix Sjöö, 17 år tillbaka på kollot. Nu som feriearbetare. Och han trivs lika bra som tidigare. Felix är en av sammanlagt 93 feriearbetare i Hagfors kommun sommaren 2023.
  Läs mer
 • Bevattningsförbudet hävs – Men vi uppmanar till att fortsatt vara sparsam

  Från och med idag onsdag 21 juni upphäver vi bevattningsförbudet. Vi uppmanar dock verksamheter och privata hushåll att vara sparsamma med sin vattenförbrukning.
  Läs mer
 • Sophämtning i Midsommar

  Du som normalt har sophämtning på fredagar kommer inte få hämtat som vanligt på midsommarafton. Sophämtning sker istället nästkommande måndag 26 juni. Bor du Lakene och Sörby kommer få tömt en dag tidigare än vanligt, alltså torsdag 22 juni. Se nedan information från vår entreprenör för sophämtning.
  Läs mer
 • Samråd för ansökan om tillstånd för att komplettera värmeverket i Hagfors med ny panna

  Hagfors Energi planerar att söka tillstånd enligt miljöbalken till att uppföra en ny biobränsleeldad fastbränslepanna på 8 MW vid Ängfallheden, Värmeverket i Hagfors, Hagfors 2:186.
  Läs mer
 • Bevattningsförbudet fortsätter– men OK att vattna med kanna i din trädgård

  Under helgen har förbrukningen gått ner och kommit ikapp något.
  Läget är fortsatt ansträngt och bevattningsförbudet kommer att fortsätta gälla tillsvidare. Vi lättar på förbudet något och från och med idag 12 juni är det tillåtet att vattna med vattenkanna i trädgården

  Läs mer
 • Jublande studenter sprang ut från Älvstrandsgymnasiet

  Skratt, tårar, konfetti och glädjetjut allt i ett  strålande solsken. Så såg det ut när årets studentkull sprang ut från Älvstrandsgymnasiet den 9 juni.
  Läs mer
 • Nytt prov visar fortsatt på förekomst av legionellabakterie

  Den 8 juni fick vi provsvar på det nya prov som togs efter att legionella upptäckes vecka 22. Dessvärre visar provet fortfarande spår av bakterien. Duschutrymmen vid sporthall och badhus håller fortsatt stängda.
  Läs mer
 • Kommunstyrelsen i korthet 7 juni

  Tisdag 7 juni hade kommunstyrelsen sammanträde. Här kan du läsa en kort sammanfattning av ett fåtal av de ärenden som togs upp då. Kom ihåg att du alltid kan läsa protokollet från sammanträdet så snart det är justerat.
  Läs mer
 • Vi inför bevattningsförbud från och med fredag 9 juni

  Bevattningsförbudet gäller hela Hagfors kommun. Förbudet gäller tills vidare.
  Läs mer
 • Naturvårdsbränning vid Stor-En från 8 juni

  Med start den 8 juni klockan 08.00-10.00 tänds elden för naturvårdsbränning vid Stor-En. Bränningen kommer att pågå på ett kontrollerat sätt under några dagar och innebär mycket rök från området. Det är 12 hektar som ska brännas av på Stora Ensos mark, av inhyrd entreprenör.
  Läs mer
 • Varning för bedragare - vill byta ut trygghetslarm

  Hagfors kommun vill varna vård- och omsorgstagare och deras närstående inom hemtjänsten. Varningen är utifrån att det har förekommit felaktiga telefonsamtal där någon tar kontakt för att erbjuda tid för att komma hem och byta ut trygghetslarmet.
  Läs mer
 • Befarad legionella i vatten på ÄBC

  Ett odlingsprov på vatten inom Älvstranden Bildningscentrum visar på legionellabakterier i vattnet. För att undvika spridning av bakterien höjer vi vattentemperatur och spolar ur systemet. Tills vi har ett nytt provsvar som inte påvisar spår av bakterien, så hålls duschutrymmen i simhall och idrottshall stängda. Hagfors badhus stänger också sina bassänger tillfälligt då ingen kan duscha. Ingen legionella har påvisats i simhallen.
  Läs mer
 • Träskallarna har fått plats på ESA

  Varje tisdag träffas ett gäng pensionärer i Hagfors som gillar att snickra. De kallar sig för Träskallarna. Sedan i april har de sin hemvist i kommunens lokaler i gamla Primushuset
  Läs mer