Hjälptjänster

logo

Boende

Om det är svårt för dig
att klara dig hemma
kan du kanske flytta till
en bostad med särskild service.

Där finns det personal som kan hjälpa dig
med sådant du behöver hjälp med.

I Hagfors kommun finns gruppbostäder,
serviceboende och korttidsboende.

Du ansöker om bostad med särskild service
hos kommunens LSS-handläggare.

Sidansvarig

Senast ändrad

2018-04-11

Har du frågor?

Om du vill fråga något
kan du ringa till kommunens växel.

Be att få prata med en
LSS-handläggare.

Telefonnumret till växeln är
0563-185 00.

KONTAKT

Måndag-torsdag 8.00-17.00
Fredag 8.00-16.00
0563-185 00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se