logo

Tillgänglighetsredogörelse

Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda våra webbplatser. På den här sidan beskriver vi hur hagfors.se, hagforshem.se, hagforsenergi.se, hagforsstrategin.se och helahagfors.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital service, eventuellt kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så vi kan åtgärda dem. Dessutom beskriver vi tillgängligheten för övriga appar och webbplater som vi står bakom.

Hagfors kommun står bakom följande webbplatser:
hagfors.se
hagforshem.se
hagforsenergi.se
hagforsstrategin.se
helahagfors.se

Brister i tillgängligheten på våra webbplatser

För närvarande är vi medvetna om att vi inte lyckats uppfylla alla kriterier på våra webbplatser utifrån WCAG 2.1 på nivå AA på bland annat följande punkter:

  • Det finns pdf-dokument på webbplatserna som inte är tillgänglighetsanpassade.
  • Det finns filmer på webbplatserna som inte är textade eller syntolkade
  • Delar på våra webbplatser uppfyller inte kraven när det gäller kontraster och formatering.
  • Många bilder på webbplatserna saknar alt-texter.
  • Det finns e-tjänster, system och formulär på webbplatserna som inte uppfyller tillgänglighetsprinciperna.

Vi har påbörjat ett större arbete för att åtgärda de brister vi har i tillgänglighet på webbplatserna. Vi arbetar även med att få en tydligare ansvarsfördelning för våra webbplatser för att effektivisera vårt webbarbete och därigenom få större fokus på tillgänglighetsarbetet.

Kontakta oss om du upplever hinder

Vi strävar hela tiden efter att förbättra våra webbplatsers tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Kontakta oss på: kommunikation@hagfors.se
Telefon: 0563-185 00

» Lämna synpunkter via formulär

Kontakta tillsynsmyndigheten

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta DIGG och påtala detta.

» Kontaktuppgifter till tillsynsmyndigheten Länk till annan webbplats.

Hur vi testat webbplatserna

Vi har gjort en intern självuppskattning av webbplatserna hagfors.se, hagforshem.se, hagforsstrategin.se och helahagfors.se.

Senast bedömningen gjordes den 15 september 2020. Denna tillgänglighetsredogörelse kommer att uppdateras kontinuerligt.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet
Webbplatserna hagfors.se, hagforshem.se, hagforsstrategin.se och helahagfors.se är delvis förenliga med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs ovan.

Relaterad information

» Lag om tillgänglighet till digital service Länk till annan webbplats.

» Förenklad version av lagkravet Länk till annan webbplats.

» Myndigheten för digital förvaltning Länk till annan webbplats.

Tillgänglighetsredogörelse för övriga appar och webbplatser vi står bakom

Felanmälan Hagfors kommun

Hagfors kommun står bakom den här webbplatsen och appen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen och appen. Det här dokumentet beskriver hur Infracontrols webbplats och mobilapp uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen/appen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen och appen inte är helt tillgängliga, nämligen kartan. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen/appen?
Om du behöver information från mobilappen eller webbplatsen på något annat format, till exempel tillgänglig PDF, stor text, Lättläst, ljudinspelning eller punktskrift kan du meddela oss via e-post kommun@hagfors.se eller via växeln på nummer 0563-185 00

Via e-post är svarstiden normalt 1-3 arbetsdagar.

Du kan kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens/appens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens/appens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kommun@hagfors.se, så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning Länk till annan webbplats. och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet
Den här webbplatsen är helt förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1 Länk till annan webbplats..

Innehåll som inte omfattas av lagen

Det innehåll som beskrivs här är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9 § i lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Formulärets/appens karta är inte avsedd för navigering och undantas därmed enligt 9 § i lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Kartan innehåller till mycket stor del grafiska element och är således väldigt svår att tillgänglighetsanpassa. Adressökningen och möjligheten att beskriva platsen för ärendet i beskrivningsfältet är däremot tillgänglighetsanpassade.

Hur vi testat webbplatsen

Vår leverantör har låtit ett företag, med expertis inom digital tillgänglighet, göra en extern granskning av webbplatsen och appen för felanmälan.
Senaste bedömningen gjordes den 4 februari 2021.
Redogörelsen uppdaterades senast den 11 november 2023.

Tillgänglighet för Interbook Go

Hagfors kommun använder Interbook Go som bokningssystem.
Det är företaget Explizit Public Service AB som står bakom den här webbplatsen.
Interbook Go beskriver hur de uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister så att de kan åtgärda dem.

» Här redovisar de tillgänglighetsredogörelsen för webbplatsen. Länk till annan webbplats.

Tillgänglighet för Edlevo

Hagfors kommun använder Tietoevrys system för förskola och skola.
Det är företaget Tietoevry Industry - Education. © Tietoevry som står bakom den här webbplatsen. Tietoevry Industry - Education. © Tietoevrybeskriver hur de uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister så att de kan åtgärda dem.

» Här redovisar de tillgänglighetsredogörelsen för webbplatsen. Länk till annan webbplats.

Tillgänglighet för Google classroom

Hagfors kommun använder Google classroom som lärandeplattform. Det är företaget Google som står bakom den här webbplatsen. Google beskriver hur de uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister så att de kan åtgärda dem.

» Här redovisar de tillgänglighetsredogörelsen för webbplatsen. Länk till annan webbplats.

Publicerad av

Senast ändrad