logo

Tillgänglighetsredogörelse

Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda våra webbplatser. På den här sidan beskriver vi hur hagfors.se, hagforshem.se, hagforsenergi.se, hagforsstrategin.se och helahagfors.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital service, eventuellt kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så vi kan åtgärda dem.

Hagfors kommun står bakom följande webbplatser:
hagfors.se
hagforshem.se
hagforsenergi.se
hagforsstrategin.se
helahagfors.se

Brister i tillgängligheten på våra webbplatser

För närvarande är vi medvetna om att vi inte lyckats uppfylla alla kriterier på våra webbplatser utifrån WCAG 2.1 på nivå AA på bland annat följande punkter:

  • Det finns pdf-dokument på webbplatserna som inte är tillgänglighetsanpassade.
  • Det finns filmer på webbplatserna som inte är textade eller syntolkade
  • Delar på våra webbplatser uppfyller inte kraven när det gäller kontraster och formatering.
  • Många bilder på webbplatserna saknar alt-texter.
  • Det finns e-tjänster, system och formulär på webbplatserna som inte uppfyller tillgänglighetsprinciperna.

Vi har påbörjat ett större arbete för att åtgärda de brister vi har i tillgänglighet på webbplatserna. Vi arbetar även med att få en tydligare ansvarsfördelning för våra webbplatser för att effektivisera vårt webbarbete och därigenom få större fokus på tillgänglighetsarbetet.

Kontakta oss om du upplever hinder

Vi strävar hela tiden efter att förbättra våra webbplatsers tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Kontakta vårt kommunikationskontor på: kommunikation@hagfors.se
Telefon: 0563-185 00

» Lämna synpunkter via formulär

Kontakta tillsynsmyndigheten

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta DIGG och påtala detta.

» Kontaktuppgifter till tillsynsmyndigheten Länk till annan webbplats.

Hur vi testat webbplatserna

Vi har gjort en intern självuppskattning av webbplatserna hagfors.se, hagforshem.se, hagforsstrategin.se och helahagfors.se.
Senast bedömningen gjordes den 15 september 2020. Denna tillgänglighetsredogörelse kommer att uppdateras kontinuerligt.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet
Webbplatserna hagfors.se, hagforshem.se, hagforsstrategin.se och helahagfors.se är delvis förenliga med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs ovan.

Relaterad information

» Lag om tillgänglighet till digital service Länk till annan webbplats.

» Förenklad version av lagkravet Länk till annan webbplats.

» Myndigheten för digital förvaltning Länk till annan webbplats.

Publicerad av

Senast ändrad