logo

Mera mångfald med maten

"Mera mångfald med maten" är ett projekt som pågick under 2021 med syftet att stärka möjligheten till lokalproducerad mat, genom att inspirera och föra vidare kunskap inom odling. Projektet riktade sig mot tre olika målgrupper: odlare i trakten, skolelever samt skolmåltidspersonal.

Kalle Hultmark skördar majrovor. Läs om om honom och andra värmländska odlare i "Odlingsboken – För den goda maten" .

Odlingsguide ska inspirera till odlingsverksamhet i Värmland

– Vi vill att flera ska odla och att fler företag inom odling ska kunna etablera sig i Värmland. Vi vet att det kan komma en del frågor och utmaningar i starten, dessa har vi försökt fånga upp och sammanställt i en odlingsguide. Den presenterar även sju odlare som på olika sätt bedriver odlingsverksamheter i Värmland idag, säger Linnea Öjes, projektledare för "Mera mångfald med maten".

Guiden, som heter "Odlingsboken – För den goda maten", finns som en digital variant på svenska och som översatt till engelska, se till höger för länkar, för mobil se nederst i texten. Guiden finns även som tryckt bok i en begränsad upplaga. Är du intresserad av den kan du kontakta linnea.ojes@hagfors.se

Elever fick lära sig att odla

Projektet anlade också en skolträdgård för elever från Kyrkhedens skola i Ekshärad. Där eleverna fick lära sig att odla och ta grönsakerna från jord till bord. En film har tagits fram som beskriver detta, titta gärna på filmen:

Ny kunskap till kommunens tillagningskök

Under projektet fick även skolmåltidspersonal från kommunens tillagningskök gå på kurs för att lära sig mer om lokalt odlade grönsaker och hur man kan tillreda dem på nya och spännande sätt.

Projektet är finansierat av Leader.

Publicerad av

Senast ändrad